Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oferta dla pracownika na stanowisku: pracownika technicznego

09.07.2024 - Oferta pracy

Oferta dla pracownika na stanowisku: pracownika technicznego na czas nieokreślony na pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni w najbliższym możliwym terminie osobę (k/m) na stanowisku: pracownika technicznego i gospodarczego na czas nieokreślony na pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Umowa o pracę po zakończeniu okresu próbnego zawierana jest najpierw na czas określony na 2 lata, po tym czasie możliwe jest ewentualnie jej przedłużenie.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje głównie:

 • wsparcie przy pielęgnacji i konserwacji wewnętrznych i zewnętrznych instalacji i obiektów oraz powierzchni budynku Ambasady
 • wsparcie przy pracach malarskich
 • proste naprawy i prace naprawcze – zgodnie z poleceniem
 • prace ogrodnicze i pielęgnację terenu Ambasady Niemiec
 • pełnienie dyżurów przy odśnieżaniu
 • współpracę przy urządzaniu i przygotowywaniu pomieszczeń, w których mają się odbywać wydarzenia
 • wykonywanie powierzonych innych zadań
 • w razie potrzeby wykonywanie zadań także poza regularnymi godzinami pracy

 Kandydatki i kandydaci muszą posiadać następujące kwalifikacje:

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pracownik gospodarczy oraz / lub w zakresie zadań służbowych kierownika technicznego lub podobne doświadczenie zawodowe
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • dobry stan zdrowia (stanowisko to wymaga pracy fizycznej i obejmuje czynności wykonywane na zewnątrz niezależnie od warunków pogodowych)
 • kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole i elastyczność, rzetelność i odporność na stres

Dodatkowo mile widziane kwalifikacje:

 • wcześniejsze doświadczenie w zawodzie oraz / lub znajomość prac ogrodniczych
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego
 • prawo jazdy kategorii B 
 • obywatelstwo polskie bądź jednego z krajów UE

Warunki zawarte w Umowie o pracę opierają się na prawie polskim. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 6636 PLN brutto.

Oferujemy nowoczesne i prorodzinne warunki pracy, różnorodny i konstruktywny zakres zadań w kompetentnym i koleżeńskim zespole, wypłatę dodatku specjalnego w postaci 13.  wynagrodzenia, świadczenie urlopowe, zwrot części kosztów poniesionych za leczenie, pomoc we wdrożeniu do pracy i dokształcaniu się.

Przed zatrudnieniem konieczne są badania lekarskie oraz postępowanie sprawdzające w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada się gotowość kandydatki / kandydata do współpracy w tym zakresie.

Obywatele państw trzecich muszą ponadto najpóźniej w chwili zatrudnienia posiadać ważne pozwolenie na pobyt oraz ważne pozwolenie na pracę w Polsce.

Aplikacje nadesłane później lub niekompletne nie zostaną niestety uwzględnione.

Popieramy różnorodność i dlatego cieszymy się ze wszystkich aplikacji, niezależnie od pochodzenia kulturowego, społecznego lub etnicznego kandydatek i kandydatów, ich płci, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby o równorzędnym statusie, w przypadku posiadania takich samych kompetencji będą zgodnie z wytycznymi prawa uwzględniane w pierwszej kolejności.

W razie pytań proszę zwracać się telefonicznie do pani Anny Skoczylas pod nr tel. +48 22 58 41 899.

Kandydatki i kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji powinni być do dyspozycji od połowy do końca września w celu wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej. Zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z procedurą rekrutacyjną nie jest niestety możliwy.

Ambasada nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktujemy się natomiast do dnia 6.08.2024 roku wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji.

Ambasada nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktujemy się natomiast do dnia 6.08.2024 roku wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji.

Dalsze informacje na temat Ambasady znajdą Państwo pod linkiem https://polen.diplo.de. Informacje odnośnie do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie.

Oferta pracy plik pdf

Wróć do góry strony