Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacja wizowa

Bezeichnung

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

tel.

+48 22 5841 700

faks

+48 22 5841 979

Adres

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy

ul. Jazdów 12

00-467 Warszawa


Godziny przyjęć

pn, śr, pt: godz. 7.45–11.00
wt, czw: godz. 13.00–15.30

Kontakt telefoniczny do Dzialu Wizowego

pn, śr: godz. 13.30–15.30, pt: 13.00–15.00

wt, czw: godz. 9.00–11.00

Deutsche Botschaft Warschau
Deutsche Botschaft Warschau© Hanns Joosten, Berlin

Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie.

Od 1 listopada 2014 r. obywatele Ukrainy zostali zwolnieni z wnoszenia opłat za wizy krajowe do Niemiec.

Zniesienie opłat wizowych dla obywateli Ukrainy

Wizowy system informacyjny państw strefy Schengen (VIS) został uruchomiony 11 października 2011 r. Organy wizowe państw strefy Schengen są sukcesywnie włączane do VIS. Połączenie placówek konsularnych państw strefy Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej z centralną bazą danych VIS nastąpi 20 listopada 2015 r.

Wizowy System Informacyjny – VIS