Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konsulat Niemiec w Opolu

Serdecznie witamy!

Opole

Sabine Haake

Konsulin-2017neu
» Dziękuję Państwu za odwiedzenie strony Konsulatu Niemiec w Opolu. Życzę przyjemnej lektury. « Sabine Haake

Aktualne informacje z okręgu konsularnego

Wytyczne w przedmiocie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw…

Zapobieganie korupcji

Tutaj znajdą Państwo informacje o dniach, w których konsulat jest nieczynny

Dni świąteczne w 2018 roku