Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zapobieganie korupcji

Korruption schadet

Korruption schadet, © dpa / picture alliance

09.12.2022 - Artykuł

Wytyczne w przedmiocie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w w przedstawicielstwach za granicą.

Zapobieganie korupcji

Wytyczne w sprawie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją korupcji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w przedstawicielstwach za granicą. Celem wytycznych jest przedstawienie w zrozumiały i zwięzły sposób zaleceń dotyczących uczciwych, sprawiedliwych i przejrzystych procedur administracyjnych.

Zasady etyczne oraz brak przyzwolenia na korupcję powinny być mocno zakorzenione w świadomości pracowników Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz oddelegowanych pracowników i pracowników miejscowych przedstawicielstw za granicą. Ważnymi aspektami w zapobieganiu korupcji są uwrażliwienie pracowników na tę tematykę, ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami korupcyjnymi oraz zachowanie wysokich standardów etyczno-prawnych jako integralny element działań administracji.

Nagrody, prezenty lub inne korzyści

Obowiązuje zasada: zakaz ich przyjmowania!

Osoby zatrudnione w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także pracownicy oddelegowani i pracownicy miejscowi przedstawicielstw za granicą nie mogą bez zgody placówki służbowej przyjmować nagród, prezentów lub innych korzyści związanych z pełnieniem przez nich urzędu. Wszystkie pozostałe uregulowania zawiera okólnik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie zakazu przyjmowania nagród lub prezentów w administracji federalnej z dnia 8.11.2004 roku oraz właściwe okólniki Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dalsze wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w katalogu pytań i odpowiedzi na temat przyjmowania nagród, prezentów lub innych korzyści (dotacje) opracowanym przez działający pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zespół do spraw zwalczania korupcji w sferze kontaktów między administracją federalną a gospodarką.

Pytania i wskazówki dotyczące tematyki zapobiegania korupcji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych można kierować również do pełnomocnika ds. zapobiegania korupcji w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Wróć do góry strony