Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Konsulaty honorowe

dr Jarosław Włodzimierz Kuropatwiński, Konsul Honorowy

Adres: Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz, Polska

Telefon: +48 52 349 30 59

FAX: +48 52 349 30 59

E-Mail: bromberg@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo kujawsko-pomorskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

Zbigniew Jezierski, Konsul Honorowy

Adres: SYNTAL CHEMICALS, ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, SYNTAL CHEMICALS, ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice, Polska

Telefon: +48 (32) 270 82 37

FAX: +48 (32) 270 82 37

E-Mail: gleiwitz@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo śląskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Opolu

dr Andrzej Waldemar Mochoń, Konsul Honorowy

Adres: Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce, Polska

Telefon: +48 41 365 13 26

FAX: +48 41 345 62 61

E-Mail: kielce@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo świętokrzyskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

prof. dr Andrzej Roman Kidyba, Konsul honorowy

Adres: Rynek 7, 20-111 Lublin

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Rynek 7, 20-111 Lublin, Polska

Telefon: +48 81 528 53 02

FAX: +48 81 528 53 04

E-Mail: lublin@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo lubelskie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

Ewa Goczek, Konsul honorowy

Adres: LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, Polska

Telefon: +48 42 239 77 77

E-Mail: lodz@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo łódzkie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

Wojciech Paweł Wrzecionkowski, Konsul Honorowy

Adres: ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn, Polska

Telefon: +48 89 527 70 90

FAX: +48 89 535 50 55

E-Mail: allenstein@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo warmińsko-mazurskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

Christoph Ralf Garschynski, Konsul honorowy

Adres: ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań, Polska

Telefon: +48 618 50 19 26

FAX: +48 618 50 19 27

E-Mail: posen@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Wielkopolska (oprócz powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego). Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Adam Gajdek, Konsul honorowy

Adres: ul. Podwisłocze 22a, 35-309 Rzeszów

Adres korespondencyjny: Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Podwisłocze 22a, 35-309 Rzeszów, Polska

Telefon: +48 17 850 37 06

FAX: +48 17 850 37 11

E-Mail: rzeszow@hk-diplo.de

Okręg konsularny: Województwo podkarpackie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

Wróć do góry strony