Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Dane kontaktowe Konsulatów Honorowych

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

dr Jarosław Włodzimierz Kuropatwiński, Konsul Honorowy

miejscowość

Bydgoszcz

tel.

+48 52 349 30 59

faks

+48 52 349 30 59

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz, Polska

ulica

Kancelaria Lege artis, ul. Dworcowa 19, 85-009 Bydgoszcz

okręg urzędowania/okręg konsularny

Okręg konsularny: Województwo kujawsko-pomorskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

e-mail

E-Mail: bromberg@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

dr Marcin Tyslik, Konsul Honorowy

miejscowość

Gliwice

tel.

+48 (32) 270 82 36

faks

+48 (32) 270 82 41

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice, Polska

ulica

 ul. Łabędzka 59, 44-121 Gliwice

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo śląskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

e-mail

gleiwitz@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

dr Andrzej Waldemar Mochoń, Konsul Honorowy

miejscowość

Kielce

tel.

+48 41 365 13 26

faks

+48 41 345 62 61

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce, Polska

ulica

Targi Kielce, ul. Zakladowa 1, 25-672 Kielce

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo świętokrzyskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

e-mail

kielce@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

prof. dr Andrzej Roman Kidyba, Konsul Honorowy

miejscowość

Lublin

tel.

+48 81 528 53 02

faks

+48 81 528 53 04

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, Rynek 7, 20-111 Lublin, Polska

ulica

Rynek 7, 20-111 Lublin

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo lubelskie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

e-mail

lublin@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

Ewa Goczek, Konsul Honorowy

miejscowość

Łódź

tel.

+48 42 239 77 77

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź, Polska

ulica

LOGOS s.c., ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo łódzkie. Podlega pod: Ambasada Niemiec w Warszawie

e-mail

lodz@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

Wojciech Paweł Wrzecionkowski, Konsul Honorowy

miejscowość

Olsztyn

tel.

+48 89 527 70 90

faks

+48 89 535 50 55

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn, Polska

ulica

ul. Warmińska 14/20, 10-545 Olsztyn

okręg urzędowania/okręg konsularny

Okręg konsularny: Województwo warmińsko-mazurskie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Gdańsku

e-mail

allenstein@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

Christoph Ralf Garschynski, Konsul Honorowy

miejscowość

Poznań

tel.

+48 618 50 19 26

faks

+48 618 50 19 27

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań, Polska

ulica

 ul. Iłłakowiczówny 11, 60-789 Poznań

okręg urzędowania/okręg konsularny

Wielkopolska (oprócz powiatów złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego). Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

e-mail

posen@hk-diplo.de

Opis

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec

Leiterin/Leiter

Adam Gajdek, Konsul Honorowy

miejscowość

Rzeszów

tel.

+48 17 850 37 06

faks

+48 17 850 37 11

Adres

Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec, ul. Podwisłocze 22a, 35-309 Rzeszów, Polska

ulica

ul. Podwisłocze 22a, 35-309 Rzeszów

okręg urzędowania/okręg konsularny

Województwo podkarpackie. Podlega pod: Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie

e-mail

rzeszow@hk-diplo.de

Wróć do góry strony