Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Zasięg konsularny przedstawicielstw Niemiec w Polsce

Artykuł

Tu mogą Państwo znaleźć właściwe dla swojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwo.

O tym, do jakiego Przedstawicielstwa powinni się Państwo zwrócić, decyduje miejsce Państwa zamieszkania.

W sprawach konsularnych i paszportowych zasadniczo dla obywateli niemieckich, właściwe jest każde Przedstawicielstwo, na terenie którego przebywają Państwo na stałe lub tymczasowo.

Konsulat w Opolu nie zajmuje się jednak sprawami obywatelstwa.

Poświadczenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i uznania ojcostwa jest możliwe tylko w Warszawie i we Wrocławiu.

Sprawy wizowe załatwiane są tylko w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Inne

Mapa Polski

Bezeichnung

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

tel.

+48 22 5841 700

faks

+48 22 5841 979

Adres

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy

ul. Jazdów 12

00-467 Warszawa


Godziny przyjęć

pn, śr, pt: godz. 7.45–11.00
wt, czw: godz. 13.00–15.30

Kontakt telefoniczny do Dzialu Wizowego

pn, śr: godz. 13.30–15.30, pt: 13.00–15.00

wt, czw: godz. 9.00–11.00

Deutsche Botschaft Warschau
Deutsche Botschaft Warschau© Hanns Joosten, Berlin

Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie.

Bezeichnung

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Zasięg konsularny Konsulatu Generalnego we Wrocławiu obejmuje województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie.

Deutsches Generalkonsulat in Breslau
Deutsches Generalkonsulat in Breslau© Deutsches Generalkonsulat in Breslau

Bezeichnung

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Zasięg konsularny Konsulatu Niemiec w Opolu obejmuje województwa: opolskie i śląskie.

Bezeichnung

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Zasięg konsularny Konsulatu Generalnego w Krakowie obejmuje województwa:
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Bezeichnung

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku

GK Danzig
Das Deutsche Generalkonsulat in Danzig© Mark Strohmenger