Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zasięg konsularny przedstawicielstw Niemiec w Polsce

Artykuł

Tu mogą Państwo znaleźć właściwe dla swojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwo.

Dla obywateli Niemiec w sprawach konsularnych właściwe jest co do zasady każde przedstawicielstwo Niemiec za granicą, w którego okręgu konsularnym obywatele ci przebywają na stałe lub tymczasowo.

Informacja

Opracowywanie wniosków wizowych dla wnioskodawców z miejscem zamieszkania w Polsce odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Ambasady Niemiec w Warszawie. Sporządzanie dokumentów urzędowych (w przypadku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, wniosku o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, oświadczenia rodziców o wspólnym sprawowaniu władzy rodzicielskiej i uznania ojcostwa) odbywa się za pośrednictwem Ambasady Niemiec w Warszawie, Konsulatu Generalnego we Wrocławiu i Konsulatu Generalnego w Gdańsku. Dokumenty urzędowe w innych sprawach (np. w przypadku składania zapewnienia z mocą przyrzeczenia) sporządzają tylko Ambasada Niemiec w Warszawie i Konsulat Generalny we Wrocławiu.

Okręgi konsularne

Ambasada Niemiec w Warszawie

województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie

Konsulat Generalny we Wrocławiu

województwa: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie (oprócz powiatów: złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego) oraz województwa opolskie i śląskie w sprawach dotyczących obywatelstwa

Konsulat w Opolu

województwa opolskie i śląskie (z wyjątkiem spraw dotyczących obywatelstwa)

Konsulat Generalny w Gdańsku

województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie oraz powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski

Konsulat Generalny w Krakowie

województwa: świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie


W razie pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy. Służymy chętnie radą!

Inne

Mapa Polski

Opis

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Kierownik

Arndt Freytag von Loringhoven, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Federalnej Niemiec

tel.

+48 22 584 17 00

faks

+48 22 584 19 79

Więcej na ten temat w naszych oświadczeniach o ochronie danych osobowych

Adres

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa, Polska.

ulica

ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa.

Godziny otwarcia

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa

Godziny przyjęć

pn, śr, pt: godz. 7.45–12.00
wt, czw: godz. 13.00–16.00

Kontakt telefoniczny do Dzialu Wizowego

pn, śr, pt. : godz. 13.00-15.00
wt, czw: godz. 9.00–11.00

okręg urzędowania/okręg konsularny

Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie. Ambasada Niemiec w Warszawie jest placówką zagraniczną odpowiedzialną za wydawanie wiz wnioskodawcom zamieszkałym na terenie całej Polski.

Strona internetowa

http://www.warschau.diplo.de

e-mail

info@warschau.diplo.de

Kontakt z Ambasadą Niemiec

Języki urzędowe w kraju przyjmującym: język polski; w zakresie UE i NATO coraz częściej też język angielski.
Uwaga: Korzystanie z telefonu lub faksu za pośrednictwem satelity (Satcom) generuje wyższe opłaty.

Opis

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Kierownik

Hans Jörg Neumann, konsul generalny

tel.

+48 71 377 27 00

faks

+48 71 342 41 14

Więcej na ten temat w naszych oświadczeniach o ochronie danych osobowych

Adres

Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu
ul. Podwale 76
50-449 Wrocław

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 11.30.

okręg urzędowania/okręg konsularny

Zasięg konsularny Konsulatu Generalnego we Wrocławiu obejmuje województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie (oprócz powiatów: Złotów, Piła, Chodzież, Czarnków, Węgrowiec).

e-mail

info@breslau.diplo.de

Opis

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu

Kierownik

Birgit Fisel-Rösle

tel.

+48 77 423 27 20

faks

+48 77 453 19 63

Więcej na ten temat w naszych oświadczeniach o ochronie danych osobowych

Adres

Konsulat Republiki Federalnej Niemiec

ul. Strzelców Bytomskich 11

45-084 Opole

Godziny otwarcia

Wydział Prawno-Konsularny

Od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 11.30

Dział Paszportowy

Od poniedziałku do czwartku od godz. 8.00 do 12.00

Piątek od godz. 8.00 do 11.00

e-mail

info@oppeln.diplo.de

Zasięg konsularny Konsulatu Niemiec w Opolu obejmuje województwa: opolskie i śląskie.

Opis

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie

Zasięg konsularny Konsulatu Generalnego w Krakowie obejmuje województwa:
małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Opis

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku

GK Danzig
Das Deutsche Generalkonsulat in Danzig© Mark Strohmenger

Zasięg konsularny Konsulatu Generalnego w Gdańsku obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodniopomorskie, jak i powiaty złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski i wągrowiecki województwa wielkopolskiego.

Wróć do góry strony