Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

17.06.2021 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Rozprzestrzenianie się w Polsce zakażeń wirusem COVID-19 w dalszym ciągu prowadzi do ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Odradza się obecnie podróże do Polski, które nie są konieczne i mają charakter turystyczny.
Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska jest dotknięta COVID-19. Aktualne i szczegółowe dane liczbowe znajdą Państwo na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Wjazd do Polski

Przy wjeździe do Polski przez zewnętrzną granicę UE obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Przy wjeździe z Indii, Republiki Południowej Afryki lub Brazylii obowiązuje kwarantanna, którą można znieść po uzyskaniu negatywnego wyniku testu wykonanego najwcześniej po upływie 7 dni od wjazdu do Polski. Przy wjeździe z krajów Unii Europejskiej (łącznie z Niemcami) obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, niezależnie od tego, czy przekracza się granicę środkiem transportu (dowolnym), czy pieszo. Obowiązek kwarantanny nie istnieje, jeśli przy wjeździe przedstawi się negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem. Każdy, kto wjeżdża do Polski i odbywa w związku z tym kwarantannę, może zostać z niej zwolniony, przedstawiając negatywny wynik testu.

Z obowiązku kwarantanny (bez przedstawiania negatywnego wyniku testu) zwolnione są za okazaniem zaświadczenia dokumentującego powód podróży m.in. następujące osoby:

 • zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,
 • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych lub biznesowych, co do zasady nie dotyczy to jednak wjazdu drogą lotniczą,
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają zaświadczenie potwierdzające szczepienie szczepionką dopuszczoną w UE,
 • dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osoby dorosłej dysponującej negatywnym wynikiem testu na koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osoby dorosłej, która posiada pełną odporność po zaszczepieniu,

 • osoby, które dysponują zaświadczeniem o zakończeniu hospitalizacji lub odbyciu izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Pozostałe wyjątki i szczegóły znajdą Państwo w rozporządzeniu opublikowanym w polskim Dzienniku Ustaw. Kontrole graniczne prowadzone są tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Przejazd przez Polskę

Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę tylko wtedy, gdy celem tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu i gdy są to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Zestawienie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim z przekroczeniem granicy wewnętrznej UE z Polską są dostępne w ograniczonym stopniu. Międzynarodowe połączenia lotnicze są obecnie dostępne są również tylko w ograniczonej ofercie. Istnieje możliwość korzystania ze zredukowanej oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją lekkie ograniczenia w życiu publicznym. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, informuje o aktualnie obowiązujących zasadach.

Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.

W Polsce obowiązują w tej chwili następujące zasady i obostrzenia:

Szkoły i opieka nad dziećmi

 • Przedszkola i żłobki są otwarte.
 • W szkołach odbywa się nauczenie stacjonarne.

Handel detaliczny i zakupy

 • Handel detaliczny, centra handlowe oraz sklepy meblowe i budowlane są otwarte, obowiązują zasady higieny i limity osób na m2.

Usługi

 • Zakłady fryzjerskie, salony urody i kosmetyczne są otwarte.

 • W publicznym transporcie zbiorowym obowiązują limity pasażerów.

Kultura, czas wolny, sport

 • Muzea i galerie sztuki są otwarte.

 • Kina, teatry, sale koncertowe, teatry operowe, jak również domy i ośrodki kultury są otwarte,

 • Wydarzenia na świeżym powietrzu są dozwolone,

 • Kluby fitness są otwarte,

 • Dozwolone są aktywności sportowe,

 • W kościołach może być zajętych 50% miejsc siedzących.

Gastronomia, hotelarstwo i konferencje

 • Hotele są otwarte, ale obowiązuje w nich ograniczenie obłożenia do 50% (strefy wellness i spa pozostają jednak zamknięte).

 • Ogródki restauracyjne oraz wnętrza restauracji są otwarte.

 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje są dozwolone.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym

 • Dozwolone są spotkania w domu z udziałem maksymalnie 150 osób przy zachowaniu zasad higieny i dystansu.

 • Osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów.

Ze względu na obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny w Polsce

 • Obowiązek noszenia maseczek: Istnieje obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i w środkach publicznego transportu zbiorowego. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 5, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Noszenie przyłbic, chust, szalików jest zakazane. Zalecane jest noszenie maseczek medycznych. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19, automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób zaszczepionych oraz tych osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w okresie ostatnich 6 miesięcy i dysponują odpowiednim zaświadczeniem.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś od dnia 1.11.2020 roku wprowadziła ograniczenia w ruchu osobowym na granicy z Polską. Nie ma to wpływu na transport towarowy. Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce, a także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

Z powodu pandemii Covid-19 istnieją ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przy wjeździe z obszarów ryzyka istnieje obowiązek zgłoszenia wjazdu online i obowiązek kwarantanny zgodnie z rozporządzeniem Federalnego Ministerstwa Zdrowia w sprawie wjazdu do Niemiec (Einreiseverordnung des Bundesgesundheitsministeriums) z dnia 12 maja 2021 roku. Zwolnione z tego są np. osoby w pełni zaszczepione dysponujące zaświadczeniem o szczepieniu, ozdrowieńcy z odpowiednim zaświadczeniem oraz osoby z negatywnym wynikiem testu. Szczegóły są dostępne na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Polska od dnia 30 maja 2021roku nie jest już klasyfikowana jako obszar podwyższonego ryzyka (Risikogebiet). Osoby podróżujące drogą lotniczą nadal jednak mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Podstawowe informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).

Wróć do góry strony