Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

27.11.2020 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Gwałtowne rozprzestrzenianie się w Polsce zakażeń wirusem COVID-19 prowadzi do większych ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Od dnia 24 października 2020 r. obowiązuje ostrzeżenie dla podróżujących w odniesieniu do całej Polski. Ostrzega się przed podróżami, które nie są konieczne i mają charakter turystyczny.

Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

Sytuacja epidemiczna

W Polsce odnotowuje się gwałtowny wzrost zakażeń COVID-19. We wszystkich województwach w Polsce zapadalność znacznie przekracza 100 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni, dlatego cała Polska została zakwalifikowana jako obszar ryzyka. Aktualne i szczegółowe znajdą Państwo na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (EDCD).

Wjazd

Wjazd ze wszystkich sąsiednich państw członkowskich Unii Europejskiej możliwy jest bez ograniczeń. Obywatele państw członkowskich UE, obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny przy wjeździe do Polski. Nie jest wymagany negatywny wynik testu na obecność Covid-19. Kontrole graniczne prowadzone są jeszcze tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Przejazd

Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę tylko wtedy, gdy celem tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu oraz gdy są to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Zestawienie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróży

Korzystanie z międzynarodowych połączeń kolejowych w ruchu pasażerskim przy przekraczaniu granicy wewnętrznej UE z Polską jest możliwe w redukowanym stopniu. Dozwolone są międzynarodowe połączenia lotnicze z i do państw członkowskich UE oraz państw EFTA (Islandia, Księstwo Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). W odniesieniu do międzynarodowych połączeń lotniczych do 9 krajów obowiązuje zakaz lotów ruchu regularnego do dnia 8 grudnia 2020 r. Korzystanie z krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych jest możliwe. W celu uzyskania informacji na temat połączeń kolejowych i lotniczych proszę skontaktować się z polskimi przewoźnikami kolejowymi i lotniczymi.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją istotne ograniczenia w życiu publicznym. Kraj został generalnie podzielony na strefy: zielone, żółte i czerwone w zależności od liczby zachorowań; w strefach obowiązują różne obostrzenia. Podział powiatów i miast znajdujących się w danej strefie publikuje polskie Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, gdzie opisane są również zasady bezpieczeństwa związane z daną strefą.  

Zgodnie z nimi w strefach żółtej i czerwonej istnieje zasadniczo obowiązek noszenia maseczki, także na zewnątrz. Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.


Od 24.10.2020 roku cała Polska znajduje się w strefie czerwonej.

Poniżej główne obostrzenia obowiązujące w strefie czerwonej:

 • Wprowadzono zajęcia zdalne dla dzieci szkolnych.
 • Na uczelniach wyższych nie odbywają się żadne zajęcia stacjonarne.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 dzieciom poniżej 16. roku życia wolno przemieszczać się poza domem tylko pod opieką osoby dorosłej.
 • Centra handlowe są czynne od dnia 28 listopada 2020 roku z zachowaniem zasad higieny.
 • W sklepach i w placówkach pocztowych o powierzchni do 100 m kw. może przebywać 1 osoba na 10m kw. W punktach o powierzchni powyżej 100 m kw. limit ten wynosi 1 os./15 m kw.
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 robienie zakupów w sklepach spożywczych, drogeriach i aptekach zarezerwowane jest dla seniorów.
 • Limit pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego wynosi 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących lub połowę wszystkich miejsc siedzących.
 • Liczba uczestników zgromadzeń publicznych i prywatnych nie może przekraczać 5 osób.
 • Liczba gości spotkań organizowanych w domu nie może przekraczać 5 osób.
 • Dopuszczalna liczba osób przebywających w kościołach i instytucjach religijnych to maksymalnie 1 osoba na 15 m kw.
 • Zakaz organizacji wesel i uroczystości prywatnych.
 • Instytucje kultury są zamknięte.
 • Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 • Sanatoria i działalność uzdrowiskowa są zawieszone.
 • Kluby fitness, siłownie, baseny i aquaparki są zamknięte z wyjątkiem korzystania z nich w ramach szkolnych zajęć sportowych lub uczelnianych wydarzeń sportowych, w ramach współzawodnictwa sportowego oraz kursów sportowych.
 • Restauracje są zamknięte, możliwe jest sprzedawanie żywności na wynos lub jej dowóz.
 • W hotelach restauracje mogą być otwarte dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową, dotyczy to także korzystania z basenów i siłowni hotelowych.
 • W hotelach nocować mogą tylko osoby podróżujące w celach służbowych.
 • Działalność dyskotek i klubów jest zakazana.
 • Pracownicy administracji publicznej w przeważającej mierze pracują zdalnie.
 • Apel do mieszkańców, by w miarę możliwości zostać w domu.

Ze względu na silne obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny

 • Obowiązek noszenia maseczek: Usta i nos muszą być zasłonięte, także w przestrzeni otwartej. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 4, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Sklepy mogą być otwarte z zachowaniem zasad odległości i zasad higieny.
 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś wprowadziła od dnia 01.11.2020 r. ograniczenia w ruchu osobowym przy granicy do Polski. Nie ma to wpływu na Transport towarowy, Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Białorusią otwarte są następujące drogowe przejścia graniczne: Korczowa, Dorohusk, Hrebenne, Medyka und Budomierz.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce i od 6.07.2020 r. także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia  (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19  oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna przy wjeździe do Niemiec

Osoby wjeżdżające do Niemiec z Unii Europejskiej, Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje 10-dniowa kwarantanna, jeśli w danym państwie liczba nowych infekcji w ostatnich siedmiu dniach wynosiła ponad 50 na 100 000 mieszkańców. Na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI) mogą Państwo sprawdzić, których państw europejskich to dotyczy.

Polska jest od dnia 24.10.2020 roku obszarem ryzyka, a zatem zastosowanie znajdują przepisy poszczególnych landów dotyczące kwarantanny. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).

Wróć do góry strony