Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

30.07.2021 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 prowadzi w dalszym ciągu do ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.
W przypadku podróży do Polski radzi się zachować szczególną ostrożność.
Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska jest dotknięta COVID-19. Aktualne i szczegółowe dane liczbowe znajdą Państwo na stronie Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Wjazd do Polski

Przy wjeździe spoza strefy Schengen (bezpośrednio lub w ramach tranzytu) obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Nie dotyczy to osób w pełni zaszczepionych i dzieci poniżej 12 lat, które podróżują w towarzystwie w pełni zaszczepionych dorosłych. Najwcześniej po 7 dniach możliwe jest wykonanie testu, którego negatywny wynik zwalnia z kwarantanny.

Przy wjeździe z krajów UE (z Niemcami włącznie) zasadniczo również obowiązuje kwarantanna wynosząca 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo. Istnieje możliwość wykonania testu, którego negatywny wynik zwalnia z kwarantanny. Z obowiązku kwarantanny zwalnia przedstawienie przy wjeździe negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są następujące osoby:

 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają zaświadczenie potwierdzające szczepienie wykonane szczepionką dopuszczoną w UE,
 • dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osób dorosłych  dysponujących negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych,

 • osoby, które dysponują zaświadczeniem o odbyciu izolacji lub hospitalizacji z powodu zakażenia koronawirusem w ostatnich sześciu miesiącach.

Z obowiązku kwarantanny (bez przedstawiania negatywnego wyniku testu) zwolnione są za okazaniem zaświadczenia dokumentującego powód podróży m.in. następujące osoby:

 • zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,
 • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych, nie dotyczy to zasadniczo wjazdu drogą powietrzną.

Dalsze wyjątki i szczegóły zawierają rozporządzenia i informacje polskiej Straży Granicznej. Kontrole na granicy odbywają się na granicach zewnętrznych strefy Schengen wzgl. w przypadku podróży drogą powietrzną z kraju spoza strefy Schengen.

Przejazd przez Polskę

Osoby, które przebywają w Polsce nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy na dalszą podróż, zwolnione są z obowiązku kwarantanny. Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę wtedy, gdy są to np. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Szczegóły i dalsze wyjątki zawierają informacje polskiej Straży Granicznej w języku angielskim. Wykaz otwartych przejść granicznych uzyskać można również na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim z przekroczeniem granicy wewnętrznej UE z Polską są dostępne w ograniczonym stopniu. Międzynarodowe połączenia lotnicze są obecnie dostępne są również tylko w ograniczonej ofercie. Istnieje możliwość korzystania ze zredukowanej oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją lekkie ograniczenia w życiu publicznym. Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie  na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, informuje o aktualnie obowiązujących zasadach.

Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.

W Polsce obowiązują w tej chwili następujące zasady i obostrzenia:

Szkoły i opieka nad dziećmi

 • Przedszkola i żłobki są otwarte.
 • W szkołach odbywa się nauczenie stacjonarne.

Handel detaliczny i zakupy

 • Handel detaliczny, centra handlowe oraz sklepy meblowe i budowlane są otwarte, obowiązują zasady higieny i limity osób na m2.

Usługi

 • Zakłady fryzjerskie, salony urody i kosmetyczne są otwarte.

 • W publicznym transporcie zbiorowym istnieje obowiązek noszenia maseczki.

Kultura, czas wolny, sport

 • Muzea i galerie sztuki są otwarte.

 • Kina, teatry, sale koncertowe, teatry operowe, jak również domy i ośrodki kultury są otwarte,

 • Wydarzenia na świeżym powietrzu są dozwolone,

 • Kluby fitness są otwarte,

 • Dozwolone są aktywności sportowe,

 • W kościołach maksymalna liczba osób to: 1 osoba na 15 m2.

Gastronomia, hotelarstwo i konferencje

 • Hotele są otwarte, ale obowiązuje w nich obłożenie wynoszące 75%.

 • Ogródki restauracyjne oraz wnętrza restauracji są otwarte.

 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje są dozwolone.

Zgromadzenia o charakterze prywatnym

 • Dozwolone są spotkania w domu z udziałem maksymalnie 150 osób przy zachowaniu zasad higieny i dystansu.

 • Osoby zaszczepione nie są wliczane do limitów.

Ze względu na obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny w Polsce

 • Obowiązek noszenia maseczek: Istnieje obowiązek noszenia maseczek w pomieszczeniach zamkniętych i w środkach publicznego transportu zbiorowego. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 5, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Noszenie przyłbic, chust, szalików jest zakazane. Zalecane jest noszenie maseczek medycznych. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19, automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób zaszczepionych oraz tych osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w okresie ostatnich 6 miesięcy i dysponują odpowiednim zaświadczeniem.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś od dnia 1.11.2020 roku wprowadziła ograniczenia w ruchu osobowym na granicy z Polską. Nie ma to wpływu na transport towarowy. Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, Dorohusku, Hrebennem, Medyce, w Budomierzu, Krościenku, Zosinie i Dołhobyczowie.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

WAŻNA INFORMACJA: Wprowadzenie powszechnego obowiązku posiadania dowodu COVID przy wjeździe do Niemiec od niedzieli, 01.08. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego

Od niedzieli 01.08.2021 r., godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego, przy wjeździe do Niemiec będzie obowiązywał powszechny obowiązek posiadania dowodu COVID. Osoby powyżej dwunastego roku życia muszą przy wjeździe do Niemiec posiadać negatywny wynik testu, dowód wyzdrowienia lub dowód szczepienia. Negatywny wynik testu nie może być starszy niż 72 godziny (test PCR) lub 48 godzin (szybki test antygenowy) w momencie wjazdu. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa, należy przedstawić wynik testu, w tym przypadku dowód wyzdrowienia lub szczepienia nie jest wystarczający, akceptuje się szybki test antygenowy sprzed 24 godzin lub test PCR sprzed 72 godzin.

Negatywny wynik testu, dowód wyzdrowienia lub dowód szczepienia musi być przedstawiony przewoźnikom do weryfikacji przed podróżą z obszarów wysokiego ryzyka lub drogą lotniczą. Jedynie w przypadku transgranicznego transportu kolejowego lub transgranicznej żeglugi morskiej bliskiego zasięgu przedstawienie testu może mieć miejsce również w trakcie podróży. W przypadku wjazdu z obszarów występowania wariantów wirusa należy przedstawić wynik testu. Dowód ten należy również okazać na żądanie niemieckim służbom granicznym przy wjeździe do kraju.

O nowych zasadach informuje Federalne Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie.Wróć do góry strony