Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

26.02.2021 - Artykuł

Ważna informacja

 • Aktualności

Rozprzestrzenianie się w Polsce zakażeń wirusem COVID-19 prowadzi w dalszym ciągu do większych ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Z uwagi na dużą liczbę zachorowań ostrzega się przed podróżami do Polski, które nie są konieczne i mają charakter turystyczny.
Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska została zakwalifikowana jako obszar ryzyka. Aktualnie odnotowuje się zwiększoną aktywność COVID-19. Aktualne i szczegółowe znajdą Państwo na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (EDCD).

Wjazd do Polski

Po wjeździe do Polski przez wewnętrzną granicę UE obowiązuje 10-dniowa kwarantanna: W przypadku wjazdu w ramach podróży zorganizowanej (autokarem, koleją, samolotem lub statkiem) obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Wyjątkiem jest wjazd do Polski prywatnym samochodem osobowym. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy też m.in. zawodowych kierowców i pracowników obsługujących ruch towarowy i osobowy, osób przekraczających granicę ze względów zawodowych lub biznesowych oraz uczniów i studentów, którzy uczęszczają do instytucji oświatowej w Polsce, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które posiadają zaświadczenie potwierdzające szczepienie oraz osób posiadających zaświadczenie o negatywnym wyniku testu sporządzone w języku polskim lub angielskim. Test powinien być przeprowadzony nie wcześniej niż 48h przed przekroczeniem granicy. Pozostałe wyjątki znajdą Państwo w rozporządzeniu opublikowanym w polskim Dzienniku Ustaw. Kontrole graniczne prowadzone są tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Przejazd przez Polskę

Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę tylko wtedy, gdy celem tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu oraz gdy są to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Zestawienie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim z przekroczeniem granicy wewnętrznej UE z Polską są dostępne w ograniczonym stopniu. Międzynarodowe połączenia lotnicze są obecnie dostępne rówmież w ograniczej ofercie. Istnieje możliwość korzystania ze zredukowanej oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją istotne ograniczenia w życiu publicznym. Kraj został generalnie podzielony na strefy: zielone, żółte i czerwone w zależności od liczby zachorowań; w strefach obowiązują różne obostrzenia. Podział powiatów i miast znajdujących się w danej strefie publikuje polskie Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, gdzie opisane są również zasady bezpieczeństwa związane z daną strefą.  

Zgodnie z nimi w strefach żółtej i czerwonej istnieje zasadniczo obowiązek noszenia maseczki, także na zewnątrz. Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.


Od 24.10.2020 roku cała Polska znajduje się w strefie czerwonej.

Poniżej główne obostrzenia obowiązujące w strefie czerwonej:

 • Od 18 stycznia 2021 r. w klasach 1-3 szkół podstawowych odbywać się będą znowu zajęcia stacjonarne.
 • W przypadku wszystkich innych dzieci szkolnych zarządzona jest w dalszym ciągu nauka zdalna.
 • Na uczelniach wyższych nie odbywają się żadne zajęcia stacjonarne.
 • W sklepach i w placówkach pocztowych o powierzchni do 100 m kw. może przebywać 1 osoba na 10m kw. W punktach o powierzchni powyżej 100 m kw. limit ten wynosi 1 os./15 m kw.
 • Limit pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego wynosi 30% wszystkich miejsc siedzących i stojących lub połowę wszystkich miejsc siedzących.
 • Liczba uczestników zgromadzeń publicznych i prywatnych nie może przekraczać 5 osób.
 • Liczba gości spotkań organizowanych w domu nie może przekraczać 5 osób.
 • Dopuszczalna liczba osób przebywających w kościołach i instytucjach religijnych to maksymalnie 1 osoba na 15 m kw.
 • Zakaz organizacji wesel i uroczystości prywatnych.
 • Instytucje kultury są zamknięte, wyjątkiem są galerie sztuki, muzea i biblioteki. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących.
 • Wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
 • Instytucje kultury zostaną otwarte od 11.03.
 • Działalność sanatoriów i uzdrowisk jest zawieszona.
 • Kryte strefy klubów fitness i i aquaparki są zamknięte. Baseny, obiekty sportowe na otwartej przestrzeni (dotyczy to również stoków narciarskich) i korty tenisowe są otwarte.
 • Restauracje są zamknięte, możliwe jest sprzedawanie żywności na wynos lub jej dowóz.
 • Możliwość nocowania w hotelach jest ograniczona (50% dostępnych pokoi).
 • Kasyna, salony hier, sauny, solaria i gabinety masażu są otwarte.
 • Działalność dyskotek i klubów jest zakazana.
 • Pracownicy administracji publicznej w przeważającej mierze pracują zdalnie.
 • Apel do mieszkańców, by w miarę możliwości zostać w domu.

Ze względu na zwiększoną ilość zachorowań zostały przywrócone obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim, od 27 lutego obowiązują następujące obostrzenia:

 • Szkoły podstawowe ponownie zamknięte, dla wszystkich szkół ponownie obowiązkowe nauczanie zdalne.
 • Zamknięte centra handlowe, wyjątek stanowią: sklepy spożywcze, drogerie, apteki, salony fryzjerskie i kosmetyczne, usługi naprawcze, banki.
 • Hotele, muzea, galerie sztuki, biblioteki, kina, teatry, konzerty i sale koncertowe ponownie zamknięte.
 • Kasyna, salony gier, sauny, solaria oraz gabinety masażu zamknięte.

Ze względu na silne obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny w Polsce

 • Obowiązek noszenia maseczek: Usta i nos muszą być zasłonięte maską, także w przestrzeni otwartej. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 4, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Noszenie przyłbic, chust, szalików jest zakazne. Zalecane jest noszenie maseczek medycznych. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Sklepy mogą być otwarte z zachowaniem zasad odległości i zasad higieny.
 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś wprowadziła od dnia 01.11.2020 r. ograniczenia w ruchu osobowym przy granicy do Polski. Nie ma to wpływu na Transport towarowy, Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Białorusią otwarte są następujące drogowe przejścia graniczne: Korczowa, Dorohusk, Hrebenne, Medyka und Budomierz.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce i od 6.07.2020 r. także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia  (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

Z powodu pandemii Covid-19 istnieją ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przy wjeździe z obszarów ryzyka istnieje obowiązek zgłoszenia wjazdu online, przeprowadzenia testu na obecność koronawirusa i w zależności od przepisów danego landu obowiązkowa jest kwarantanna.

Polska jest od dnia 24.10.2020 roku obszarem ryzyka. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).

Wróć do góry strony