Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

13.04.2021 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Rozprzestrzenianie się w Polsce zakażeń wirusem COVID-19 prowadzi w dalszym ciągu do większych ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Z uwagi na dużą liczbę zachorowań ostrzega się przed podróżami do Polski, które nie są konieczne i mają charakter turystyczny.
Ministerstwo Zdrowia RP udostępnia wykaz punktów pobrań wymazu w Polsce.

Sytuacja epidemiczna w Polsce

Polska jest obecnie szczególnie dotknięta COVID-19. W skali kraju liczba nowych zakażeń przekracza 200 przypadków na 100 000 mieszkańców w ciągu siedmiu dni, dlatego też Polska od 21 marca 2021r. została zakwalifikowana do obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet). Aktualne i szczegółowe znajdą Państwo na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (EDCD).

Wjazd do Polski

Przy wjeździe do Polski przez zewnętrzna granicę UE obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Przy wjeździe z innych krajów Unii Europejskiej (łącznie z Niemcami) obowiązuje kwarantanna 10-dniowa, niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo. Obowiązek kwarantanny nie istnieje, jeśli przy wjeździe przedstawi się negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin od chwili przeprowadzenia testu. Każdy, kto wjeżdża do Polski i odbywa w związku z tym kwarantannę, może zostać z niej zwolniony, przedstawiając negatywny wynik testu.

Z obowiązku kwarantanny (bez przedstawiania negatywnego wyniku testu) zwolnieni są za okazaniem zaświadczenia dokumentującego powód podróży m.in.:

zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,

 • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych lub biznesowych,
 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, które posiadają zaświadczenie potwierdzające szczepienie wykonane szczepionką dopuszczoną w UE,
 • osoby, które posiadają udokumentowane zakończenie hospitalizacji lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem, które miało miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Pozostałe wyjątki znajdą Państwo w rozporządzeniu opublikowanym w polskim Dzienniku Ustaw. Kontrole graniczne prowadzone są tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią.

Przejazd przez Polskę

Osobom podróżującym z Ukrainy, Rosji lub Białorusi zezwala się na przejazd przez Polskę tylko wtedy, gdy celem tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu oraz gdy są to obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci. To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium podanych powyżej państw oraz ich małżonków i dzieci. Zestawienie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej polskiej Straży Granicznej.

Możliwości podróży

Międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim z przekroczeniem granicy wewnętrznej UE z Polską są dostępne w ograniczonym stopniu. Międzynarodowe połączenia lotnicze są obecnie dostępne rówmież w ograniczej ofercie. Istnieje możliwość korzystania ze zredukowanej oferty krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych.

Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją istotne ograniczenia w życiu publicznym. Kraj został generalnie podzielony na strefy: zielone, żółte i czerwone w zależności od liczby zachorowań; w strefach obowiązują różne obostrzenia. Podział powiatów i miast znajdujących się w danej strefie publikuje polskie Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie, na Twitterze i na stronie internetowej polskiego rządu, gdzie opisane są również zasady bezpieczeństwa związane z daną strefą.  

Zgodnie z nimi w strefach żółtej i czerwonej istnieje zasadniczo obowiązek noszenia maseczki, także na zewnątrz. Przestrzeganie przepisów podlega wzmożonej kontroli policji, a za ich naruszenie grożą kary grzywny.


Od 24.10.2020 roku cała Polska znajduje się w strefie czerwonej.


Ze względu na wysoką zachorowalność w całej Polsce cofnięto poluzowania. Od 27 marca obowiązywać będą następujące regulacje:

 • Nauczanie zdalne dla wszystkich roczników.
 • Zamknięte przedszkola i żłobki.
 • Zamknięte zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Zamknięte centra handlowe, wyjątek stanowią: sklepy spożywcze, drogerie, apteki, usługi naprawcze, banki.
 • Ponownie zamknięte hotele, muzea, galerie sztuki, biblioteki, kina, teatry, sale koncertowe, teatry operowe, jak również pływalnie, obiekty sportowe oraz korty tenisowe.
 • Kasyna, salony gier, sauny, solaria oraz gabinety masażu zamknięte.
 • Sklepy meblowe oraz budowlane o pow. powyżej 2 tys. m2 zamknięte.
 • Ograniczenia limitów max. liczby osób przebywających w sklepach.
 • W miejscach kultu religijnego limit 1 osoba na 20 m2 oraz obowiązek zachowywania 1,5 m odległości od innych osób.

Ze względu na silne obciążenie systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów zarażonych wirusem COVID-19 dostępność opieki medycznej może być ograniczona.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Zasady higieny w Polsce

 • Obowiązek noszenia maseczek: Usta i nos muszą być zasłonięte maską, także w przestrzeni otwartej. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 4, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody niewymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Noszenie przyłbic, chust, szalików jest zakazne. Zalecane jest noszenie maseczek medycznych. Szczegółowe informacje w języku angielskim dotyczące obowiązku noszenia masek znajdą Państwo tutaj
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 1,5 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Sklepy mogą być otwarte z zachowaniem zasad odległości i zasad higieny.
 • Osoby, które mieszkają w jednym gospodarstwie domowym z osobą z pozytywnym wynikiem testu na Covid-19 automatycznie podlegają kwarantannie, bez osobnej decyzji sanepidu. Kwarantanna obowiązuje do momentu upływu siedmiu dni od zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa w gospodarstwie domowym. Obowiązek kwarantanny nie dotyczy osób zaszczepionych oraz tych osób, które zakończyły hospitalizację lub odbywanie izolacji z powodu zakażenia koronawirusem w okresie ostatnich 6 miesięcy.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić, lub po użyciu znajdującego się przy wejściu środka do dezynfekcji rąk.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Białoruś wprowadziła od dnia 01.11.2020 r. ograniczenia w ruchu osobowym przy granicy do Polski. Nie ma to wpływu na Transport towarowy, Otwarte są trzy przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Koroszczyn.

Na granicy z Białorusią otwarte są następujące drogowe przejścia graniczne: Korczowa, Dorohusk, Hrebenne, Medyka und Budomierz.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce i od 6.07.2020 r. także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia  (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19 oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.

Kwarantanna, zgłoszenie wjazdu i obowiązek przeprowadzenia testu przy wjeździe do Niemiec

Z powodu pandemii Covid-19 istnieją ograniczenia przy wjeździe z wielu państw. Przy wjeździe z obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet) istnieje obowiązek zgłoszenia wjazdu online, przedłożenia wyniku testu na obecność koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż na 48h przed wjazdem i, w zależności od przepisów danego landu, obowiązkowa jest kwarantanna.

Polska jest od dnia 21.03.2021 r. klasyfikowana jako obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).

Wróć do góry strony