Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Artykuł

Broszura „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego” zawiera zaktualizowane informacje dla pracowników migrujących w Unii Europejskiej w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Familie
Familie© www.colourbox.com

Przewodnik „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej” zawiera zaktualizowane informacje dla mobilnych Europejczyków, pozwalające im poznać swoje prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich UE.

W przewodniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wyjaśnienia dotyczące praw pracownika, turysty, studenta, osoby bezrobotnej lub innej osoby nieaktywnej zawodowo, emeryta, rencisty oraz obywatela państwa trzeciego.

Wróć do góry strony