Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polityka społeczna w Niemczech

Tu znajdą Państwo aktualne informacje na temat pracy i polityki społecznej.

Aktualności

Dzięki bazie danych „Europejski kompas polityki społecznej” Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej mają Państwo możliwość porównać systemy zabezpieczenia społecznego i pracy w 28 państwach członkowskich UE. Baza danych zawiera obszerne informacje dotyczące m.in. polityki rodzinnej, opieki nad osobami starszymi i ciężko chorymi, niepełnosprawności, zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, i zwalczania ubóstwa.

Wróć do góry strony