Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników z UE

Artykuł

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników Unijnych pomaga obywatelom państw UE korzystać z praw wynikających ze swobody przemieszczania się pracowników.

Gleichbehandlungsstelle Arbeitnehmer-EU
business meeting© colourbox

Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników Unijnych oferuje informacje i doradztwo dla pracowników z UE, żyjących i pracujących w Niemczech. Oferta skierowana jest do osób trwale zatrudnionych, pracowników sezonowych, transgranicznych, osób poszukujących pracy i mieszkających w Niemczech członków ich rodzin.

Do zadań Instytucja ds. Równego Traktowania Pracowników z UE należą ponadto:

  • wsparcie prawne i doradztwo dla pracowników z UE i ich rodzin
  • publikacja informacji dot. prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników
  • tworzenie analiz, publikacja raportów
  • wspieranie współpracy między już działającymi instytucjami doradczymi w Niemczech
  • działalność jako punkt kontaktowy dla wszystkich osób i instytucji działających w zakresie swobody przemieszczania się pracowników
  • działalność jako punkt kontaktowy dla podobnych punktów kontaktowych w innych krajach UE

Informacje na portalu internetowym Instytucji ds. Równego Traktowania Pracowników z UE są dostępne w różnych językach europejskich, w tym w jęz. polskim.

Wróć do góry strony