Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku wizowego

Artykuł

W zależności od charakteru wyjazdu do Niemiec, tu znajdą Państwo informacje dotyczące dokumentów wymaganych do złożenia wniosku wizowego, opłat oraz procedury.

Szczegółowe informacje znajdą się w naszych ulotkach, w zależności od charakteru Państwa wyjazdu do Niemiec. Proszę o uważne ich przeczytanie.

Zasadniczo: wniosek wizowy może być przyjęty dopiero wówczas, gdy dostarczone są wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale wraz z dwiema kopiami z każdego dokumentu. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami na język niemiecki sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 

Proszę pamiętać, że w celu złożenia wniosku trzeba osobiście stawić się w Ambasadzie.

Ambasada nie przyjmuje wniosków przesłanych pocztą lub elektronicznie.

Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają informacji na temat wiz.

Sekcja wizowa Ambasady Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski.


Rezerwacja terminu do złożenia wniosku.

Informacje do pobrania

Wiza- ogólne rozporządzenie o ochronie danych-pl

Wiza w celu uczestnictwa w kursie językowym w Niemczech

Podjęcie lub kontynuacja studiów w Niemczech

Podjęcie studiów w Niemczech w ramach programu ERASMUS/DAAD

Wiza w celu podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech

Wiza uprawniająca do pobytu w Niemczech jako au-pair

Wiza wjazdowa – Niebieska Karta UE

Wiza w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu

Wiza w celu podjęcia działalności gospodarczej

Wiza „ Vander Elst”

Wiza w celu zawarcia związku małżeńskiego

Wiza w celu łączenia rodzin

Wiza w celu poszukiwania miejsca pracy

Informacje na temat znajomości języka niemieckiego w przypadku dołączenia do małżonka lub małżonki są dostępne tylko w języku niemieckim i angielskim.

Informationen über Deutschkenntnisse für nachziehende Ehegatten und ihre Ehepartner

Information on basic knowledge of the German language regarding subsequent immigration of spouses

Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu studiów

Wniosek wizowy do pobrania

Wniosek wizowy w języku niemieckim i angielskim

Wniosek wizowy w języku niemieckim i rosyjskim

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

Wymagania dotyczące zdjęć do pobrania

Szczegółowy opis dotyczący rodzaju zdjęć (opis w języku angielskim)Informacje o godzinach przyjęć oraz dane teleadresowe

Opis

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

tel.

+48 22 5841 700

faks

+48 22 5841 979

Adres

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa

Sprawy wizowe, paszportowe i prawno-konsularne
Godziny otwarcia

Poniedziałek, środa, piątek – 7:45-12:00
Wtorek, czwartek – 13:00-16:00

Kontakt telefoniczny do Działu Wizowego
Tel. +48 22 5841 700
Poniedziałek, środa, piątek – 13:00-15:00
Wtorek, czwartek – 9:00-11:00

Deutsche Botschaft Warschau
Deutsche Botschaft Warschau© Ambasada Niemiec
Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie.

Wróć do góry strony