Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku wizowego

Artykuł

W zależności od charakteru wyjazdu do Niemiec, tu znajdą Państwo informacje dotyczące dokumentów wymaganych do złożenia wniosku wizowego, opłat oraz procedury.

Szczegółowe informacje znajdą się w naszych ulotkach, w zależności od charakteru Państwa wyjazdu do Niemiec. Proszę o uważne ich przeczytanie.

Zasadniczo: wniosek wizowy może być przyjęty dopiero wówczas, gdy dostarczone są wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale wraz z jedną kopią z każdego dokumentu. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami na język niemiecki sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 

Proszę pamiętać, że w celu złożenia wniosku trzeba osobiście stawić się w Ambasadzie.

Ambasada nie przyjmuje wniosków przesłanych pocztą lub elektronicznie.

Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają informacji na temat wiz.

Sekcja wizowa Ambasady Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski.

Rezerwacja terminu do złożenia wniosku.

Informacje do pobrania

Wiza- ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Wiza w celu uczestnictwa w kursie językowym w Niemczech

Podjęcie lub kontynuacja studiów w Niemczech

Wiza w celu odbycia praktyk lub stażu

Podjęcie studiów w Niemczech w ramach programu ERASMUS/DAAD

Wiza w celu podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech

Wiza uprawniająca do pobytu w Niemczech jako au-pair

Wiza wjazdowa – Niebieska Karta UE

Wiza w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu

Wiza w celu podjęcia działalności gospodarczej

Wiza „ Vander Elst”

Wiza w celu zawarcia związku małżeńskiego

Wiza w celu łączenia rodzin

Wiza w celu poszukiwania miejsca pracy

Informacje na temat znajomości języka niemieckiego w przypadku dołączenia do małżonka lub małżonki są dostępne w języku niemieckim, angielskim oraz arabskim, do pobrania bezpośrednio na stronie BAMF.

Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu studiów

Wniosek wizowy do pobrania

Wniosek wizowy w języku niemieckim i angielskim

Wniosek wizowy w języku niemieckim i rosyjskim

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

Wymagania dotyczące zdjęć do pobrania

Szczegółowy opis dotyczący rodzaju zdjęć (opis w języku angielskim)

„Zusatzblatt C” (dla kierowców zawodowych)

Informacje o godzinach przyjęć oraz dane teleadresowe

Opis

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

Adres

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa

Sprawy wizowe, paszportowe i prawno-konsularne
Godziny otwarcia

Poniedziałek, środa, piątek – 7:45-12:00
Wtorek, czwartek – 13:00-16:00

Kontakt telefoniczny do Działu Wizowego
Tel. +48 22 5841 700
Poniedziałek – 13:00-15:00
Czwartek – 9:00-11:00

tel.

+48 22 5841 700

faks

+48 22 5841 979

Deutsche Botschaft Warschau
Deutsche Botschaft Warschau© Ambasada Niemiec
Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie.

Wróć do góry strony