Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku wizowego

Artykuł

W zależności od charakteru wyjazdu do Niemiec, tu znajdą Państwo informacje dotyczące dokumentów wymaganych do złożenia wniosku wizowego, opłat oraz procedury.


Szczegółowe informacje znajdą się w naszych ulotkach, w zależności od charakteru Państwa wyjazdu do Niemiec. Proszę o uważne ich przeczytanie.

Zasadniczo: wniosek wizowy może być przyjęty dopiero wówczas, gdy dostarczone są wszystkie wymagane dokumenty. Dokumenty muszą być przedstawione w oryginale wraz z dwiema kopiami z każdego dokumentu. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniami na język niemiecki sporządzonymi przez tłumacza przysięgłego. 

Proszę pamiętać, że w celu złożenia wniosku trzeba osobiście stawić się w Ambasadzie.

Ambasada nie przyjmuje wniosków przesłanych pocztą lub elektronicznie.

Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają informacji na temat wiz.

Sekcja wizowa Ambasady Niemiec w Warszawie przyjmuje wnioski wizowe od wnioskodawców z całej Polski.


Rezerwacja terminu do złożenia wniosku.

Informacje do pobrania

Wiza- ogólne rozporządzenie o ochronie danych-pl

Wiza w celu uczestnictwa w kursie językowym w Niemczech

Podjęcie lub kontynuacja studiów w Niemczech

Podjęcie studiów w Niemczech w ramach programu ERASMUS/DAAD

Wiza w celu poszukiwania pracy dla absolwentów wyższych uczelni

Wiza uprawniająca do pobytu w Niemczech jako au-pair

Wiza wjazdowa – Niebieska Karta UE

Wiza w celu podjęcia pracy w Niemczech

Wiza w celu podjęcia działalności gospodarczej

Wiza „ Vander Elst”

Wiza w celu zawarcia związku małżeńskiego

Wiza w celu łączenia rodzin


Informacje na temat znajomości języka niemieckiego w przypadku dołączenia do małżonka lub małżonki są dostępne tylko w języku niemieckim i angielskim.

Informationen über Deutschkenntnisse für nachziehende Ehegatten und ihre Ehepartner

Information on basic knowledge of the German language regarding subsequent immigration of spouses

Wniosek wizowy

do pobrania


Wniosek wizowy w języku niemieckim i angielskim

Wniosek wizowy w języku niemieckim i rosyjskim


Wymagania dotyczące zdjęć

do pobrania

Szczegółowy opis dotyczący rodzaju zdjęć (opis w języku angielskim)

Informacje o godzinach przyjęć oraz dane teleadresowe

Opis

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie

tel.

+48 22 5841 700

faks

+48 22 5841 979

Adres

Wydział Prawno-Konsularny / Dział wizowy
ul. Jazdów 12
00-467 Warszawa

Godziny przyjęć

pn, śr, pt: godz. 7.45–12.00
wt, czw: godz. 13.00–16.00

Kontakt telefoniczny do Dzialu Wizowego

pn, śr, pt. : godz. 13.00-15.00
wt, czw: godz. 9.00–11.00

Deutsche Botschaft Warschau
Deutsche Botschaft Warschau© Hanns Joosten, Berlin

Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa: mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie.

Wróć do góry strony