Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ważne informacje dla uchodźców wojennych z Ukrainy dotyczące wjazdu do Niemiec

05.05.2023 - Artykuł

Cudzoziemcy, których miejscem zwykłego pobytu była w dniu 24.02.2022 roku Ukraina i od tamtej pory uciekają przed trwającą nadal wojną, mogą obecnie wjechać do Niemiec bez wizy i przebywać tam wstępnie do 90 dni bez zezwolenia na pobyt.

W ciągu 90 dni od pierwszego wjazdu do Niemiec należy jednak złożyć w urzędzie ds. cudzoziemców właściwym dla danego miejsca zamieszkania lub pobytu wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt w celu uzyskania ochrony tymczasowej.

Wszystkie osoby, które wjechały do Niemiec już w dniu 3.06.2022 roku lub wcześniej i od tego czasu na stałe przebywały w Niemczech, musiały już wcześniej wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt w Niemczech, ponieważ upłynął już maksymalny czas pobytu w Niemczech bez zezwolenia na pobyt, który wynosi 90 dni.

Powyższe uregulowania dotyczą następujących grup osób:

  • Obywateli ukraińskich i najbliższych członków ich rodzin posiadających paszporty biometryczne lub nieposiadających paszportów biometrycznych. Dotyczy to także osób, które w dniu 24.02.2022 roku czasowo nie przebywały w Ukrainie, ale ich miejscem zamieszkania lub zwykłego pobytu była w tym dniu Ukraina.
  •  Uchodźców uznanych w Ukrainie w rozumieniu Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz osób, które są w Ukrainie objęte ochroną międzynarodową lub równoważną ochroną na szczeblu krajowym.
  • Obywateli państw trzecich, których miejscem zwykłego i legalnego pobytu w dniu 24.02.2022 roku była Ukraina i którzy nie mogą bezpiecznie i na stałe powrócić do swojego kraju. Ten wyjątek nie dotyczy obywateli państw trzecich, którzy w dniu 24.02.2022 roku przebywali w Ukrainie jedynie w ramach krótkiego pobytu, na przykład w celach turystycznych.
  • Obywatelom państw trzecich, którzy zamieszkują w Ukrainie na podstawie ukraińskiego zezwolenia na pobyt, których członkowie rodzin posiadają obywatelstwo ukraińskie, ale którzy w dniu 24.02.2022 roku nie przebywali jednak w Ukrainie, zaleca się indywidualny kontakt z Działem Wizowym.

Dalsze informacje na ten temat znajdują się na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny: www.germany4ukraine.de.

Wróć do góry strony