Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Warunki korzystania ze strony internetowej

Artykuł

Prosimy o przestrzeganie naszych warunków korzystania ze strony internetowej.

Wskazówki dotyczące użytkowania

Treści publikowane na tej stronie internetowej są prawnie chronione. Treści te są starannie sprawdzane pod względem prawdziwości, aktualności, kompletności oraz zrozumiałości i są na bieżąco aktualizowane. Należy jednak mieć na uwadze następujące zastrzeżenia:

Treści innych oferentów

Dbamy o staranny dobór linków, lecz nie mamy żadnego wpływu na zawartość czy kształt obcych stron internetowych, do których linki te bezpośrednio lub pośrednio odsyłają. Nie ponosimy zatem odpowiedzialności, nie gwarantujemy poprawności ani kompletności znajdujących się tam treści. Dotyczy to wszystkich umieszczonych na naszych stronach linków i zawartości stron, do których linki te odsyłają. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za wiadomości przejęte z Deutsche Welle ani za wiarygodność prognoz pogody sporządzonych przez służby meteorologiczne Deutscher Wetterdienst.

Informacje o błędach

Redakcja prosi użytkowników tej strony internetowej o ewentualne zwrócenie naszej uwagi na niezgodne z prawem lub błędne treści na obcych stronach internetowych, do których prowadzą linki umieszczone na naszej stronie. Prosimy również o powiadomienie, gdy nasze własne treści zawierają błędy, są nieaktualne, niepełne czy niezrozumiałe. W tym celu prosimy posłużyć się naszym formularzem kontaktowym.

Prawo autorskie

Elementy graficzne i informacje udostępnione na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim. Zabrania się przedrukowywania, kopiowania, tłumaczenia lub wykorzystywania zawartości strony w innej formie - w części lub całości - bez uprzedniego uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Treści własne

Umieszczone na tej stronie treści, zawierające przepisy prawne, wskazówki urzędowe, zalecenia lub informacje, zostały udostępnione według najlepszej wiedzy i przy zachowaniu możliwie jak największej staranności. Jednak w przypadku nieścisłości obowiązuje wyłącznie aktualna wersja urzędowa opublikowana w dzienniku urzędowym przeznaczonym do ogłaszania aktów normatywnych. Wszelkie wskazówki, zalecenia i informacje prawne nie są wiążące i nie mają charakteru porad prawnych.


Wróć do góry strony