Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oświadczenie w sprawie dostępności niniejszej strony internetowej

17.09.2020 - Artykuł

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i jego przedstawicielstwa za granicą starają się zapewnić, by ich strony internetowe były dostępne bez barier zgodnie z przepisami prawa krajowego transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy aktualnie opublikowanej w internecie wersji tej strony.

Została ona utworzona 17.09.2020 r. 

Które obszary nie są wolne od barier?  

Elementy obszarów, które nie są wolne od barier:  

  • Pliki do pobrania w formacie PDF – staramy się, by tak szybko jak to możliwe zastąpić niedostępne pliki PDF wersjami dostępnymi. 
  • Napisy do niektórych nagrań wideo – jeśli nagranie zostanie opublikowane bez napisów, staramy się, aby zostały one dodane tak szybko jak to możliwe.  

Informacja zwrotna i kontakt

Zauważyli Państwo bariery w dostępności treści na niniejszej stronie internetowej? Mają Państwo pytania dotyczące dostępności bez barier? Prosimy skontaktować się z nami. Prosimy skorzystać w tym celu z przeznaczonego do tego formularza informacji zwrotnej. 

Można również skontaktować się z nami drogą pocztową lub telefonicznie.

Można tutaj skierować swoje zapytanie w niemieckim języku migowym. Prosimy mieć na uwadze, że infolinia ta jest obsługiwana w niemieckim języku migowym.

Postępowanie pojednawcze

Przy pełnomocniku rządu federalnego do spraw osób z niepełnosprawnościami funkcjonuje organ pojednawczy (Schlichtungsstelle) zgodnie z §16 Federalnej ustawy o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych (Behindertengleichstellungsgesetz, BGG). Zadaniem tego organu jest rozwiązywanie konfliktów między osobami z niepełnosprawnościami a instytucjami publicznymi szczebla federalnego. 

Można zwrócić się do organu pojednawczego w przypadku niezadowolenia z odpowiedzi uzyskanych za pośrednictwem ww. drogi kontaktu. Nie chodzi tu o wskazanie wygranych lub przegranych. Celem jest raczej, by z pomocą organu pojednawczego wspólnie i na drodze pozasądowej znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu. 

Postępowanie pojednawcze jest bezpłatne. Niepotrzebna jest też pomoc prawna. 

Na stronie internetowej organu pojednawczego znajdą Państwo wszelkie informacje (w języku niemieckim i angielskim) na temat postępowania pojednawczego. Tam dowiedzą się Państwo, jak przebiega postępowanie pojednawcze i jak można złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania. Wniosek można też złożyć w języku łatwym lub w niemieckim języku migowym.  

Oto dane kontaktowe organu pojednawczego: 

Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz 
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 
Mauerstraße 53 
10117 Berlin 
nr tel.: +49 (0)30 18 527-2805 
faks: +49 (0)30 18 527-2901 

e-mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de
strona internetowa: www.schlichtungsstelle-bgg.de

Wróć do góry strony