Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Portal do zgłaszania pracowników delegowanych do Niemiec

Artykuł

Pracownikom delegowanym z zagranicy należy w okresie ich pracy zapewnić warunki pracy obowiązujące w Niemczech, na przykład płacę minimalną lub minimalny wymiar urlopu.

Mindestlohn
Ein Stempel mit der Aufschrift "Mindestlohn", aufgenommen in Potsdam (Brandenburg) am 04.01.2017. Der gesetzliche Mindestlohn ist ab dem 1. Januar 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro in der Stunde gestiegen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit© dpa-picture-alliance

Pracownikom delegowanym z zagranicy należy w okresie ich pracy zapewnić warunki pracy obowiązujące w Niemczech, na przykład płacę minimalną lub minimalny wymiar urlopu.

Z tego względu pracodawcy z siedzibą za granicą, którzy delegują pracowników do Niemiec bądź pracodawcy użytkownicy zatrudniający pracowników użyczonych przez agencję pracy tymczasowej (podmiot użyczający) z siedzibą za granicą, zobowiązani są do zgłoszenia pracowników organom celnym oraz do złożenia zapewnienia, że przestrzegane są warunki pracy obowiązujące w Niemczech. Do tej pory zgłoszenia przesyłane były faksem. Od dnia 1 stycznia 2017 r. zgłoszeń należy dokonywać online przez portal zgłoszeniowy - płaca minimalna (Meldeportal – Mindestlohn). Zgłoszenia faksem na znane numery faksu możliwe są jeszcze tylko do dnia 30 czerwca 2017 r.

Na portal zgłoszeniowy - płaca minimalna można wejść od 1 stycznia 2017 r. bezpośrednio: www.meldeportal-mindestlohn.de lub przez stronę internetową: www.zoll.de zakładka „Services and Databases“.

Po zakończeniu krótkiej procedury rejestracyjnej można będzie dokonać zgłoszenia online. Tym samym niemiecka administracja celna oferuje podmiotom gospodarczym nowoczesne i pewne narzędzie do składania zgłoszeń.

Inne

W tej ulotce znajdą Państwo informacje nt. portalu zgłoszeniowego - płaca minimalna.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku zgłoszenia zgodnie z ustawą o płacy minimalnej, ustawą o delegowaniu pracowników i ustawą o pracy tymczasowej zawiera dalsze informacje dot. portalu zgłoszeniowego - płaca mnimalna.

Wróć do góry strony