Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja o uprawnieniach do zasiłku na dzieci

Artykuł

Informacje na temat uprawnień i formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie zasiłku na dzieci.

Informacje na temat uprawnień i formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie zasiłku na dzieci.

Prawo do wnioskowania o zasiłek na dzieci ma każda osoba mieszkająca i zatrudniona lub pracująca na własny rachunek w Niemczech. Uprawnione są również osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych w Niemczech. Pracownicy delegowani podlegają natomiast z reguły przepisom prawnym państwa, z którego są delegowani. W tym przypadku nie ma możliwości ubiegania się o zasiłek.

Zasiłek na dzieci wypłacany jest na wszystkie dzieci do momentu ukończenia przez nie 18 lat. W uzasadnionych przypadkach, m.in. kontynuowania nauki, okres wypłaty zasiłku może być przedłużony do ukończenia 25 r.ż. Szczegółowe informacje na ten temat, jak również na temat wysokości zasiłku i możliwości ubiegania się o jego przyznanie znajdą Państwo w informatorze Kasy Świadczeń Rodzinnych.

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w Kasie Świadczeń Rodzinnych w okręgu Państwa zamieszkania lub miejsca stałego pobytu w Niemczech.

Inne

Wróć do góry strony