Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Uznawanie kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

Artykuł

Informacje na temat uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą.

Obowiązująca od 1 kwietnia 2012 r. Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą gwarantuje wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie uruchomiono specjalny portal informacyjny „Anerkennung in Deutschland oraz telefoniczną linię informacyjną.

Portal informacyjny jest centralnym ośrodkiem informacyjnym Rządu Federalnego odnośnie ustawy. Osoba, która chciałaby sprawdzić, czy posiadane przez nią kwalifikacje są równoważne z odpowiednimi kwalifikacjami niemieckimi, dowie się w portalu gdzie się w tej sprawie zwrócić i jakie dokumenty będą potrzebne do wszczęcia postępowania. Ponadto portal zawiera informacje na temat podstaw prawnych oraz postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

Jako uzupełnienie powyższego portalu Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców uruchomił na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych telefoniczną linię informacyjną dostępną dla zainteresowanych w kraju i za granicą. Osoby zainteresowane otrzymają tutaj w języku niemieckim i angielskim informacje o konkretnych krokach i warunkach uznania kwalifikacji zawodowych. Linia informacyjna działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.00 pod numerem +49 (0)30 1815 1111.

Uznanie kwalifikacji w Niemczech

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych

Osoba, która zabiega o uznanie swoich kwalifikacji, może także skorzystać w całych Niemczech z doradztwa osobistego w ramach programu wspierającego „Integracja poprzez kwalifikacje („Integration durch Qualifizierung). W oddziałach regionalnych tego programu można uzyskać informacje odnośnie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, a także właściwych instytucji zajmujących się tą sprawą. Ustawa dotyczy zawodów, co do których zastosowanie mają przepisy prawne uchwalone na szczeblu federalnym. Kraje związkowe zapowiedziały, że dostosują leżące w ich gestii ustawy dotyczące zawodów, takich jak np. nauczyciel oraz inżynier.

Program „Integracja poprzez kwalifikacje

Wróć do góry strony