Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Uznanie polskich orzeczeń w sprawach małżeńskich

Instytucją właściwą do złożenia wniosku jest administracja wymiaru sprawiedliwości (wzgl. wyższy sąd krajowy) tego kraju związkowego, w którym jeden z byłych małżonków przebywa. Jeżeli żadne z małżonków nie ma miejsca pobytu w Niemczech to w przypadku gdy ma zostać zawarty nowy związek małżeński lub partnerski właściwym miejscowo jest ten kraj związkowy, w którym ma zostać zawarty nowy związek. Jeżeli żaden z byłych małżonków nie ma miejsca pobytu w Niemczech i również nie zamierza zawrzeć nowego związku małżeńskiego lub partnerskiego w Niemczech to wniosek należy skierować do

Senatsverwaltung für Justiz
Verbraucherschutz und Antidiskriminierung in Berlin
Salzburger Straße 21 – 25
10825 Berlin
Niemcy

  • kompletnie wypełniony, podpisany formularz wniosku (można je uzyskać w odpowiednich polskich instytucjach)
  • odpis zupełny lub poświadczona kopia polskiego orzeczenia z klauzulą o prawomocności wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego
  • odpis zupełny aktu rozwiązanego małżeństwa oraz tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego
  • potwierdzenie niemieckiego obywatelstwa (dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa, paszport, dowód osobisty)
  • zaświadczenie o zarobkach wnioskodawcy oraz tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego

Wniosek można złożyć za pośrednictwem niemieckiego urzędu stanu cywilnego, niemieckiego przedstawicielstwa zagranicznego w Polsce lub bezpośrednio we właściwej instytucji.
Jeżeli wniosek zostanie przekazany do właściwego urzędu za pośrednictwem przedstawicielstwa to wymagane jest poświadczenie własnoręczności podpisu i potwierdzenia zgodności z oryginałem kopii (opłata wynosi 30,00 €, płatne w złotych według obowiązującego w danym dniu kursu). Pomocne jest wcześniejsze przesłanie mailem zeskanowanych dokumentów do przedstawicielstwa.

Postępowanie o uznanie orzeczenia przez administrację wymiaru sprawiedliwości podlega również opłacie. Minimalna opłata wynosi 15,00 € a maksymalna 305,00 €. Ustalając opłatę uwzględnia się między innymi dochody wnioskodawcy.

Wróć do góry strony