Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nadanie obywatelstwa osobom prześladowanym przez reżim narodowosocjalistyczny i ich potomkom

27.07.2020 - Artykuł

Osoby prześladowane przez reżim narodowosocjalistyczny przymusowo pozbawione obywatelstwa niemieckiego i ich potomkowie mogą ponownie uzyskać w Niemczech obywatelstwo przez nadanie. Na mocy decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego grono osób mających prawo do uzyskania obywatelstwa przez nadanie został rozszerzony.

Szczególne przepisy w tym zakresie dotyczą osób prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny, którym obywatelstwo niemieckie zostało odebrane między 30.01.1933 r. a 8.05.1945 r. z powodów politycznych, rasowych lub religijnych. Osoby te i ich potomkowie mają w ramach zadośćuczynienia prawo do uzyskania obywatelstwa przez nadanie zgodnie z artykułem 116 ustęp 2 zdanie 1 Ustawy Zasadniczej (GG).

Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej na stronie internetowej Federalnego Urzędu Administracyjnego (BVA).

Aktualności


Na mocy decyzji Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20.05.2020 r, – 2 BvR 2628/18 – zostało rozszerzone grono osób mających prawo do uzyskania obywatelstwa przez nadanie zgodnie z artykułem 116 ustęp 2 zdanie 1 Ustawy zasadniczej.

Odtąd w myśl artykułu 116 ustęp 2 zdanie 1 Ustawy zasadniczej potomkami są także

  • dzieci pochodzące z małżeństwa urodzone przed 1.04.1953 r., których matka była Niemką przymusowo pozbawioną obywatelstwa i których ojciec był cudzoziemcem
  • dzieci pozamałżeńskie urodzone przed 1.07.1993 r., których ojciec był Niemcem przymusowo pozbawionym obywatelstwa i których matka była cudzoziemką

Osoby, których to dotyczy i których wniosek o uzyskanie obywatelstwa przez nadanie na podstawie artykułu 116 ustęp 2 zdanie 1 Ustawy zasadniczej zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem został w przeszłości oddalony, mogą ponownie wystąpić z nieformalnym wnioskiem. Ambasada/Konsulat Generalny chętnie służy w tej sprawie pomocą.

Uproszczona procedura nadania obywatelstwa potomkom osób prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny zgodnie z § 14 Ustawy o obywatelstwie


Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z dniem 30 sierpnia 2019 roku wprowadziło w życie dwa obszerne zarządzenia, które żyjącym za granicą potomkom Niemców prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny, którym nie przysługuje prawo do przywrócenia obywatelstwa na podstawie artykułu 116 ustęp 2 Ustawy zasadniczej, umożliwiają nadanie obywatelstwa w drodze uproszczonej procedury. Szczegóły są dostępne w komunikacie prasowym Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Do grona osób uprawnionych należą m.in. dzieci, których jedno z rodziców będące Niemcem uzyskało w związku z prześladowaniem przez reżim narodowosocjalistyczny obce obywatelstwo i utraciło obywatelstwo niemieckie. Dotyczy to również dzieci, których matki wyemigrowały z powodu prześladowań i utraciły obywatelstwo niemieckie przed 1 kwietnia 1953 r. poprzez zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem. Możliwość uzyskania obywatelstwa niemieckiego przysługuje także potomkom tych dzieci.

Dalsze informacje dotyczące nadania obywatelstwa potomkom osób prześladowanych przez reżim narodowosocjalistyczny są dostępne także na stronie internetowej Federalnego Urzędu Administracyjnego.

Artykuł 116 niemieckiej Ustawy Zasadniczej (GG)

Federalny Urząd Administracyjny (BVA)

Wyrok


Komunikat prasowy


Wróć do góry strony