Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Elektroniczny dowód osobisty

Artykuł

Od dnia 8 stycznia 2013 r. roku Ambasada przyjmuje wnioski o wydanie dowodu osobistego.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce uzyskały uprawnienia do wystawiania dowodów osobistych.

Ambasada, jak również konsulaty generalne we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie oraz konsulat w Opolu przyjmują wnioski o wystawienie dowodów osobistych. Poniżej znajdą Państwo formularz wniosku wraz z ważnymi wskazówkami i przydatnymi informacjami.

Kto może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego może złożyć każdy Niemiec w myśl art. 116 ust. 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Niemcy, którzy przeważnie lub na stałe mieszkają w Niemczech, mają nawet ustawowy obowiązek posiadania dowodu osobistego.

W jakim wieku można składać wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wiek nie ma znaczenia. Również małe dzieci mogą otrzymać dowód osobisty. Wnioskodawcy po ukończeniu 16 roku życia mogą samodzielnie składać wnioski o jego wydanie, bez podpisu osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej.

Jak długo trzeba czekać na opracowanie wniosku?

Cztery do ośmiu tygodni po złożeniu wniosku można zwykle odebrać dowód osobisty, lub ewentualnie poprosić o jego przesłanie. Zostaną Państwo przez nas o tym powiadomieni.

Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Okres ważności dowodu osobistego wydanego dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia, wynosi 6 lat. Dla osób powyżej tego wieku okres ten wynosi 10 lat.

Ile kosztuje dowód osobisty?

Dowód osobisty, który jest wystawiany za granicą, kosztuje zwykle 52,80 euro (dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia) lub 58,80 euro (dla osób powyżej 24 roku życia). Do tego mogą jeszcze ewentualnie dojść: koszt wystawienia dowodu osobistego w innej placówce niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania (13 euro) i wydatki poniesione w konkretnych przypadkach na telefon, listy, faksy etc.

Do czego służy nowy elektroniczny dowód osobisty?

Dowód osobisty służy do legitymowania się. W nowym elektronicznym dowodzie osobistym większość danych widocznych na dokumencie, również fotografia, jest dodatkowo dla większego bezpieczeństwa zakodowana elektronicznie w czipie. Na życzenie mogą zostać również zakodowane dwa odciski palców.

Dane te mogą odczytywać czytniki władz państwowych, używane np. przez policję, służby celne czy policję federalną.


Poprzez aktywację tzw. funkcji elD („elD-Funktion”) niektóre z tych informacji będą dostępne również dla czytników prywatnych – za każdym razem po udzieleniu wyraźnej zgody przez posiadacza dowodu osobistego i podaniu przez niego swojego kodu PIN. Przydatne będzie to zwłaszcza przy korzystaniu z aplikacji internetowych w przyszłości.

Funkcji elD nie można aktywować w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oprócz formularza wniosku konieczne jest przedłożenie tych samych dokumentów i zdjęć paszportowych co przy składaniu wniosku o paszport.


Do pobrania


Jak otrzymać niemiecki paszport? PDF / 290 KB

Inne

Wróć do góry strony