Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wizowy System Informacyjny – VIS

Artykuł

Wizowy system informacyjny państw strefy Schengen (VIS) został uruchomiony w dniu 11 października 2011 r. Organy wizowe państw strefy Schengen są sukcesywnie włączane do VIS. Połączenie placówek konsularnych państw strefy Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej z centralną bazą danych VIS nastąpi w dniu 20.11.2015 r.

VIS to system służący wymianie danych dotyczących wiz pomiędzy krajami strefy Schengen. Główne cele VIS to uproszczenie procedury składania wniosków wizowych, wprowadzenie ułatwień przy kontroli na granicach zewnętrznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa – również dla wnioskodawcy:

Wizowy system informacyjny państw strefy Schengen (VIS) został uruchomiony w dniu 11 października 2011 r. Organy wizowe państw strefy Schengen są sukcesywnie włączane do VIS.

W celu wdrożenia VIS placówki konsularne oraz przejścia graniczne w strefie Schengen zostaną połączone z centralną bazą danych VIS.

Wdrożenie VIS pociąga za sobą pewne zmiany:

  • Składając pierwszy wniosek o wizę dana osoba musi zjawić się osobiście w celu pobrania od niej danych biometrycznych – od wnioskodawcy pobiera się dziesięć odcisków palców i wykonuje mu się zdjęcie.
  • Jeśli wnioskodawca w ciągu następnych pięciu lat składa kolejne wnioski o wizę możliwe jest skorzystanie z odcisków palców zapisanych już w bazie danych VIS, a w związku z tym osobiste stawienie się wnioskodawcy może nie być konieczne.
  • Dzięki dostępowi do danych zapisanych w VIS służby graniczne mają możliwość sprawdzenia tożsamości osób wjeżdżających do strefy Schengen.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej (język angielski).

Inne

Wróć do góry strony