Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Przepisy dotyczące obowiązku wizowego dla kierowców samochodów ciężarowych z państw trzecich

Artykuł

Następujące uregulowania dotyczą wyłącznie firm z siedzibą w Unii Europejskiej. (W przypadku firm spoza Unii Europejskiej obowiązują odrębne przepisy).Przepisy dotyczące obowiązku wizowego dla kierowców samochodów ciężarowych z państw trzecich

Następujące uregulowania dotyczą wyłącznie firm z siedzibą w Unii Europejskiej. (W przypadku firm spoza Unii Europejskiej obowiązują odrębne przepisy).

Działalność w ramach dalekobieżnego transportu towarowego co do zasady stanowi działalność zarobkową. Dotyczy to również pobytów krótkoterminowych. Podstawowym warunkiem oddelegowania kierowców ciężarówek z krajów UE do Niemiec jest w pierwszej kolejności wymóg posiadania świadectwa kierowcy.

Konieczność posiadania wizy zależy od planowanej długości pobytu w Niemczech.

W przypadku pobytu w Niemczech trwającego dłużej niż 90 dni w ciągu 12 miesięcy konieczna jest co do zasady wiza zgodnie z § 20 ust. 1 pkt 1a) rozporządzenia o zasadach zatrudnienia.

W przypadku pobytu w Niemczech trwającego nie dłużej niż 90 dni w ciągu 12 miesięcy wiza nie jest potrzebna. Specjalne uregulowanie dotyczy przejazdów prowadzonych wyłącznie w celach tranzytowych. Jeżeli kierowca jest obywatelem określonych państw*, wówczas obowiązuje go maksymalny czas trwania pobytu wynoszący 90 dni w ciągu 180 dni.

Od przedstawionych tutaj przypadków nie ma wyjątków. Wystawienie wizy w innych sytuacjach nie jest zatem możliwe.


Aktualna lista państw znajduje się w załączniku nr II do Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen

Wróć do góry strony