Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub jego porównywalności z dyplomem niemieckim

26.06.2023 - Artykuł

W celu sprawdzenia, czy Państwa zagraniczny dyplom ukończenia studiów jest uznany w Niemczech lub czy jest on porównywalny z dyplomem niemieckim, można skorzystać z oficjalnej bazy danych

ANABIN.

Ważne: Zagraniczny dyplom ukończenia studiów jest uważany za uznany lub porównywalny tylko wtedy, jeśli w wyniku wyszukiwania w bazie danych ANABIN dla wybranego kraju potwierdzone zostaną wszystkie trzy wymienione poniżej kryteria danego dyplomu:

  1. zagraniczna szkoła wyższa, która wydała dyplom, musi posiadać status „H+oraz
  2. stopień / tytuł (np. Bachelor of Arts / Science) musi być zgodny ze stopniem / tytułem podanym na Państwa dyplomie oraz
  3. kierunek studiów (np. Business Administration) w ramach wyszczególnionego rodzaju studiów musi odpowiadać kierunkowi podanemu na Państwa dyplomie.

Jeśli szkoła wyższa, którą Państwo ukończyli, znajduje się w bazie ANABIN i jest oznaczona statusem „H+”, natomiast nie figurują tam Państwa stopień / tytuł lub kierunek studiów, mogą Państwo zwrócić się do Centralnego Urzędu ds. Kształcenia Zagranicznego (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen, ZAB) w Bonn z wnioskiem o przeprowadzenie indywidualnej oceny dyplomu. Ocena dyplomu w odniesieniu do zagranicznych kwalifikacji na poziomie szkolnictwa wyższego stanowi oficjalny dokument zawierający informację o uzyskanych kwalifikacjach. Może on zostać wykorzystany w celu ubiegania się o pracę w Niemczech lub złożenia wniosku o wizę. Informacje o postępowaniu w celu przeprowadzenia oceny dyplomu – wraz z listą wymaganych dokumentów i opłat – można znaleźć na stronie opisującej procedurę uznania dyplomu:

Zeugnisanerkennungsverfahren

Wróć do góry strony