Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Pośrednicy kultury niemieckiej

Artykuł

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową.

Goethe-Schiller-Denkmal, Weimar
Goethe-Schiller-Denkmal, Weimar© Arco Images

Wiele instytucji - jeden cel

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową. W celu jak najlepszej realizacji tego zadania ministerstwo współpracuje ściśle z organizacjami promującymi kulturę i oświatę. Goethe-Institut, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, czy też Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą finansowane są głównie przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizują różnorodne zadania.

W pewnych dziedzinach kilka organizacji zajmuje się tym samym zadaniem: Opieka nad mniejszością niemiecką finansowana jest częściowo przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Szkolnictwo za granicą jest natomiast wspólnym zadaniem federacji i landów; stroną finansową zajmuje się Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a praktyczne zarządzanie oraz opieka leży w gestii Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urządu Administracyjnego.

Struktura niemieckiej zagranicznej polityki kulturalnej i oświatowej, działające w jej ramach podmioty oraz podział zadań wydają się - być może - na pierwszy rzut oka bardzo zawiłe. Różnorodność ta odzwierciedla jednak federacyjną strukturę państwową Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy bowiem nie są - w odróżnieniu od Polski - państwem rządzonym centralnie. W wielu przypadkach podział kompetencji, który z reguły dobrze się sprawdzał, ma podłoże historyczne.

Wszystkie zaangażowane podmioty realizują w ścisłej wzajemnej współpracy ten sam cel, jakim jest przekazanie mieszkańcom danego kraju goszczącego, przy ich aktywnym współudziale, różnorodnego i aktualnego obrazu niemieckiej kultury poza granicami Niemiec.

Dane kontaktowe najważniejszych organizacji

Opis

Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Adres

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 395 54 00

faks

+48 22 395 57 07

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor: dr Klaudia Knabel

Opis

Goethe-Institut w Warszawie

Adres

ul. Chmielna 13a (wejście od ul. Chmielnej 11a)

00-021 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 505 90 00

faks

+48 22 505 90 10

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor: dr Christoph Bartmann

Opis

Goethe-Institut w Krakowie

Adres

Rynek Główny 20

31-008 Kraków

e-mail

tel.

+48 12 422 58 29

faks

+48 12 422 82 76

Strona internetowa

Uwagi

Pani dyrektor Charlotte Hermelink

Opis

Instytut Stosunków Zagranicznych

Adres

ul. Szpitalna 17a

45-010 Opole

e-mail

tel.

+48 77 44 11 008

faks

+48 77 44 11 009

Strona internetowa

Uwagi

Koordynator: Marylen Grozinger

Opis

Fundacja im. Roberta Boscha

Adres

Biuro w Stuttgarcie:

Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart


Biuro w Berlinie:

Robert Bosch Stiftung GmbH
Repräsentanz Berlin
Französische Straße 32
10117 Berlin

tel.

+49 071 1460840 (biuro w Stuttgarcie) +49 030 2200250 (biuro w Berlinie)

faks

+49 071 14608494 (biuro w Stuttgarcie) +49 030 220025300 (biuro w Berlinie)

Strona internetowa

Uwagi

Zarząd:

dr Ingrid Hamm, prof. Joachim Rogall
Opis

Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury

Adres

Deutsch-Polnische Stiftung
Kulturpflege und Denkmalschutz
Karpfengrund 1
D-02826 Görlitz

e-mail

tel.

+49 030 25898633

faks

+49 030 25899131

Strona internetowa

Uwagi

Prezes zarządu: dr Tessen von Heydebreck

Opis

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Adres

ul. Krucza 36

00-921 Warszawa

tel.

+48 22 629 73 35, +48 22 695 99 41

faks

+48 22 629 52 78

Strona internetowa

Uwagi

Przewodniczący zarządu: Dariusz Pawłoś

Opis

Fundacja „Pamięć”

Adres

ul. Miedziana 3a/2

00-814 Warszawa

tel.

+48 22 654 21 61

faks

+48 22 652 12 60

Uwagi

Kierownik biura: Izabela Gruszka

Opis

Fundacja Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Adres

ul. Wiejska 17 lok. 4

00-480 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 891 25 00

faks

+48 22 891 01 54

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor sekretariatu: Rafał Rogulski

Opis

Przedszkole Niemieckie

Adres

ul. Chłapowskiego 1

02-787 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 644 10 44

faks

+48 22 885 27 90

Strona internetowa

Uwagi

Kierownik: Alexandra Kłoda

Opis

Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta

Adres

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3
02-972 Warszawa

tel.

+48 22 642 27 05

faks

+48 22 395 86 51

Strona internetowa

Uwagi

Pani dyrektor Mechthild Hinsberger-Boguski

Opis

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Adres

ul. Bojkowska 37

44-100 Gliwice


ul. 1 Maja 13/12

45-068 Opole

e-mail

tel.

+48 32 461 20 70 (Gliwice), +48 77 402 51 05 (Opole)

faks

+48 32 461 20 71 (Gliwice), +48 77 402 51 15 (Opole)

Strona internetowa

Uwagi

Prezes zarządu: Rafał Bartek

Opis

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Adres

ul. Legionów 11

32-600 Oświęcim

e-mail

tel.

+48 33 843 12 11

faks

+48 33 843 12 11

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor: Leszek Szuster

Opis

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej

Adres

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

e-mail

tel.

+48 74 85 00 300 (centrala)

faks

+48 74 85 00 305

Strona internetowa

Uwagi

Pani dyrektor Anna Kudarewska

Opis

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Adres

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

e-mail

tel.

+48 74 85 00 300/301

faks

+48 74 85 00 305

Strona internetowa

Uwagi

Zarząd fundacji: Dorota Krajdocha i dr Robert Żurek

Opis

Niemiecki Instytut Historyczny

Adres

Aleje Ujazdowskie 39

00-540 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 525 83 03

faks

+48 22 525 83 38

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor: prof. dr hab. Miloš Řezník
Zastępczyni Dyrektora: dr hab. Ruth Leiserowitz

Opis

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Adres

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 338 62 00

faks

+48 22 338 62 01

Strona internetowa

Uwagi

Dyrekcja: Krzysztof Rak i Cornelius Ochmann

Opis

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA)

Adres

Biuro w Warszawie:
ZfA c/o Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46 a/ 17
00-644 Warszawa


Biuro we Wrocławiu:
ZfA
ul. Parafialna 73 C
52-233 Wrocław

e-mail

tel.

+48 22 629 51 71 (Warszawa), +48 71 336 49 18 (Wrocław)

tel. kom.

+48 662 735 947 (Wrocław)

faks

+48 22 825 60 18 (Warszawa), +48 71 336 49 18 (Wrocław)

Strona internetowa

Uwagi

Kierownik (Warszawa): Karl-Martin Everding

Kierownik (Wrocław): Dorothea Burdzik

Opis

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Adres

Biuro w Warszawie
ul. Alzacka 18

03-972 Warszawa

e-mail

tel.

+48 22 518 89 10

faks

+48 22 617 04 48

Strona internetowa

Uwagi

Dyrektor zarządzajcy: Dariusz Pawłoś

Wróć do góry strony