Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Deutsch hat Klasse/Niemiecki ma klasę

Artykuł

Konkurs na wspólne dokonanie zmian w aranżacji przestrzeni klas do nauki języka niemieckiego.

Projektlogo

W klasie nie tylko się uczy i naucza, ale tu nawiązuje się także przyjaźnie, prowadzi spory, dyskusje, podejmuje decyzje i załatwia wiele innych spraw. A ponieważ klasa jest czymś więcej niż tylko miejscem przekazywania wiedzy, rozpoczęto realizację projektu „Deutsch hat Klasse/Niemiecki ma klasę”.

Pod hasłem „Współmyśleć, współdecydować, współtworzyć” uczniowie wspólne aranżują przestrzeń swoich klas. Konkurs Niemiecki ma klasę jest skierowany do uczniów polskich szkół gimnazjalnych, którzy wspólnie uczą się języka niemieckiego.

Przedmiotem projektu jest wspólne badanie różnych zagadnień: Jak wygląda pomieszczenie klasowe naszych marzeń? Jak możemy zaaranżować przestrzeń, w której będziemy z przyjemnością oraz z powodzeniem uczyć się języka niemieckiego? W ramach realizacji projektu wszyscy rozważają wspólnie, jakie zmiany są możliwe, a do jakich się dąży. Ważne jest przy tym uwzględnienie zarówno potrzeb uczniów, jak i całej wspólnoty szkolnej. Proces przekształcania klasy w przestrzeń przyjazną do nauki jest złożony. Wymaga on bowiem wspólnego wypracowania pomysłów, podjęcia decyzji, znalezienia konsensusu, dokonania podziału pracy. Wymaga on także zaangażowania osób, które będą wdrażać ideę w życie i pomogą ją urzeczywistnić. Uczniowie, nauczyciele oraz dyrektorzy szkół uczestniczą we wspólnym procesie, w którym poważnie traktuje się partycypację, zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Jest zatem rzeczą całkiem oczywistą, że dzięki temu uczniowie uczestniczą w zajęciach szkolnych umożliwiających praktyczną naukę języka niemieckiego np. w ramach planowych gier, dyskusji, wspólnej pracy, prezentacji itp.

W pilotażowej edycji konkursu 2014/2015 uczestniczyły zespoły pochodzące z 44 szkół z całej Polski. W sumie blisko 750 uczennic i uczniów przedłożyło imponującą dokumentację swojej pracy. Laureatami pierwszej edycji zostali: Gimnazjum w Zbąszyniu, Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach.

Od 1 września 2015 r. Goethe-Institut ponownie będzie zachęcał, by „wziąć pod lupę” przestrzeń do nauki w szkołach i umożliwić uczniom jej współkształtowanie w myśl hasła „WSPÓŁMYŚLEĆ, WSPÓŁDECYDOWAĆ, WSPÓŁTWORZYĆ”. Informacje na temat kolejnej edycji konkursu można znaleźć na stronie projektu.

Wróć do góry strony