Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Instytucje

FAQ

FAQ

Instytuty im. Maxa Plancka, których jest obecnie 80, zajmują się badaniami podstawowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych, biologicznych, humanistycznych i społecznych.

Zajmują się też innowacyjnymi kierunkami badań, wymagającymi czasu lub specjalnych nakładów finansowych. Zakres badawczy instytutów ciągle się rozszerza.

Towarzystwo jest największą w Europie organizacją skupiającą się na badaniach stosowanych, których zakres ukierunkowany jest na takie potrzeby człowieka jak zdrowie, bezpieczeństwo, komunikacja, mobilność, energetyka i środowisko.

Badania naukowe i wynalazki w tych dziedzinach mają największy wpływ na przyszłe życie człowieka.

Wspólnota obejmuje 18 ośrodków prowadzących badania w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych oraz medyczno-biologicznych. Jej zadaniem jest realizacja długofalowych celów badawczych państwa i społeczeństwa.

Wspólnota gromadzi wiedzę, która przyczynia się do zachowania i poprawy podstawowych warunków ludzkiej egzystencji.

Wspólnota skupia 86 placówek, które prowadzą badania podstawowe pod kątem ich praktycznego zastosowania i udostępniają infrastrukturę naukową.

Interdyscyplinarne tematy badawcze Wspólnoty łączą nauki humanistyczne i społeczne z przyrodniczymi, inżynierskimi czy naukami o życiu.

W Niemczech istnieje obecnie ponad 350 uniwersytetów i wyższych szkół zawodowych. Kształcenie akademickie charakteryzuje się ścisłym powiązaniem dydaktyki i badań naukowych.
Rząd Federalny i rządy poszczególnych landów powołały do życia Inicjatywę Doskonałości (Exzellenzinitiative), aby wspierać wybitne prace badawcze i szeroko promować a zarazem utrwalać pozycję Niemiec jako kraju, w którym znajdują się znaczące uczelnie i placówki naukowe.

Wissenschaft
Wissenschaft© Colourbox

Główne zadanie niemieckich akademii nauk polega na koordynacji i wspieraniu długofalowych projektów badawczych oraz na podejmowaniu i podtrzymywaniu dialogu między poszczególnymi dyscyplinami nauki.

Ponadto akademie oferują szeroko dostępne społecznie doradztwo w zakresie ogólnym i naukowym, dotyczące między innymi nowo pojawiających się zagadnień.

AIF
AIF© AIF

Niemieckie Porozumienie Badań Przemysłowych (AIF) jest wiodącą organizacją niemiecką, promującą badania stosowane i prace rozwojowe, które służą małym i średnim przedsiębiorstwom w Niemczech.

männliche Wissenschaftler Blick durch Mikroskop im Labor
Forschungsstandort Deutschland© Colourbox.de

Europejska platforma współpracy niemieckich organizacji naukowych (KoWi) jest wspólną platformą usługową dużych niemieckich organizacji naukowych zrzeszonych w „Związku na rzecz promocji europejskiej i międzynarodowej współpracy naukowej”.

Jako tzw. „instytucja wspierająca badania naukowe” KoWi finansowana jest przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG).

Wróć do góry strony