Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wskazówki na temat studiów w Niemczech

Artykuł

Przed rozpoczęciem studiów w Niemczech trzeba najpierw odpowiednio wcześnie złożyć w biurze ds. obcokrajowców wybranej uczelni nieformalny wstępny wniosek o miejsce na studiach.

W procesie rekrutacji uczelnia dokonuje zwykle sprawdzenia i stwierdzenia równoważności świadectwa maturalnego kandydata. Obok matury polskiej wymagane jest zwykle świadectwo pomyślnego złożenia egzaminu wstępnego na studia w Polsce, wzgl. zaświadczenie o przyjęciu na studia na uczelni polskiej.

Jeżeli przedłożone świadectwo nie jest równoważne, wtedy, niestety, kandydat nie może zostać bezpośrednio dopuszczony do studiów i musi złożyć egzamin kwalifikacyjny „Feststellungsprüfung”, sprawdzający posiadaną przez kandydata wiedzę pod kątem wybranego kierunku studiów.

Wszyscy kandydaci, będący obcokrajowcami, biorą udział w egzaminie znajomości języka niemieckiego „Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse”, organizowanym przez daną uczelnię. Uczelnia udziela również informacji o warunkach zwolnienia z tego egzaminu.

Ambasada tego rodzaju sprawdzianów nie prowadzi.

W kilku landach należy płacić czesne za studia. W każdym pojedynczym przypadku trzeba indywidualnie wyjaśnić, czy opłaty czesnego dotyczą także studiów w ramach wymiany studenckiej. Trzeba pamiętać, że pobyt w celu studiowania w Niemczech wiąże się ponadto z:

  • ponoszeniem kosztów utrzymania
  • opłatami za korzystanie z programów i instytucji socjalnych szkoły wyższej
  • opłatami składek ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (należy uiścić przed immatrykulacją w mieście, w którym znajduje się siedziba uczelni)

Dalszych informacji na temat studiów a także na temat skierowanego do Polaków programu stypendialnego udziela biuro Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Warszawie.

Życzymy Państwu sukcesów w studiowaniu i miłego pobytu w Niemczech.

Więcej informacji

Opis

Portal „Study in Germany”

Strona internetowa

Portal „Study in Germany” informuje o miastach akademickich i o kierunkach studiów oraz daje wskazówki na temat nauki języka „Deutsch lernen”, poszukiwania mieszkania i zakwaterowania „Wohnungssuche” i in.

Opis

Baza danych szkół wyższych Hochschulkompass

Strona internetowa

Internetowa baza danych Hochschulkompass prezentuje studia na wszystkich uniwersytetach niemieckich. Zawiera 16 tys. propozycji podjęcia studiów, jak również informacje i wskazówki pozwalające na lepszą orientację w ofertach uczelni i dokonanie lepszego wyboru studiów.

Opis

Warsztat myśli europejskiej

Strona internetowa

Instytut IHI przekracza granice! Już jako student uczestniczy się w międzynarodowym transferze wiedzy i technologii. Instytut IHI stwarza możliwość studiowania z kolegami z Niemiec, Polski, Czech umożliwiając poznanie ich języka i kultury.

Opis

Uczelnie techniczne

Strona internetowa

TU9 jest organizacją nadrzędną zrzeszającą dziewięć wiodących uczelni technicznych w Niemczech, oferującą informacje na temat studiów inżynierskich oraz innych studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Wróć do góry strony