Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wskazówki na temat studiów w Niemczech

Artykuł

Przed rozpoczęciem studiów w Niemczech trzeba najpierw odpowiednio wcześnie złożyć w biurze ds. obcokrajowców wybranej uczelni nieformalny wstępny wniosek o miejsce na studiach.

W procesie rekrutacji uczelnia dokonuje zwykle sprawdzenia i stwierdzenia równoważności świadectwa maturalnego kandydata. Obok matury polskiej wymagane jest zwykle świadectwo pomyślnego złożenia egzaminu wstępnego na studia w Polsce, wzgl. zaświadczenie o przyjęciu na studia na uczelni polskiej.

Jeżeli przedłożone świadectwo nie jest równoważne, wtedy, niestety, kandydat nie może zostać bezpośrednio dopuszczony do studiów i musi złożyć egzamin kwalifikacyjny „Feststellungsprüfung”, sprawdzający posiadaną przez kandydata wiedzę pod kątem wybranego kierunku studiów.

Wszyscy kandydaci, będący obcokrajowcami, biorą udział w egzaminie znajomości języka niemieckiego „Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse”, organizowanym przez daną uczelnię. Uczelnia udziela również informacji o warunkach zwolnienia z tego egzaminu.

Ambasada tego rodzaju sprawdzianów nie prowadzi.

W kilku landach należy płacić czesne za studia. W każdym pojedynczym przypadku trzeba indywidualnie wyjaśnić, czy opłaty czesnego dotyczą także studiów w ramach wymiany studenckiej. Trzeba pamiętać, że pobyt w celu studiowania w Niemczech wiąże się ponadto z:

  • ponoszeniem kosztów utrzymania
  • opłatami za korzystanie z programów i instytucji socjalnych szkoły wyższej
  • opłatami składek ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (należy uiścić przed immatrykulacją w mieście, w którym znajduje się siedziba uczelni)

Dalszych informacji na temat studiów a także na temat skierowanego do Polaków programu stypendialnego udziela biuro Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Warszawie.

Życzymy Państwu sukcesów w studiowaniu i miłego pobytu w Niemczech.

Więcej informacji

Opis

Portal „Study in Germany”

Strona internetowa

Portal Study in Germany

Portal „Study in Germany” informuje o miastach akademickich i o kierunkach studiów oraz daje wskazówki na temat nauki języka „Deutsch lernen”, poszukiwania mieszkania i zakwaterowania „Wohnungssuche” i in.

Opis

Baza danych szkół wyższych Hochschulkompass

Strona internetowa

Baza danych szkół wyższych Hochschulkompass

Internetowa baza danych Hochschulkompass prezentuje studia na wszystkich uniwersytetach niemieckich. Zawiera 16 tys. propozycji podjęcia studiów, jak również informacje i wskazówki pozwalające na lepszą orientację w ofertach uczelni i dokonanie lepszego wyboru studiów.

Opis

Warsztat myśli europejskiej

Strona internetowa

Instytut IHI

Instytut IHI przekracza granice! Już jako student uczestniczy się w międzynarodowym transferze wiedzy i technologii. Instytut IHI stwarza możliwość studiowania z kolegami z Niemiec, Polski, Czech umożliwiając poznanie ich języka i kultury.

Opis

Uczelnie techniczne

Strona internetowa

Uczelnie techniczne TU9

TU9 jest organizacją nadrzędną zrzeszającą dziewięć wiodących uczelni technicznych w Niemczech, oferującą informacje na temat studiów inżynierskich oraz innych studiów na kierunkach ścisłych i przyrodniczych.

Wróć do góry strony