Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Państwowe wydatki na wspieranie badań

Artykuł

Wspieranie badań z budżetu państwa opiera się w istocie na dwóch filarach: wsparciu dla instytucji i projektów.

Münzen fallen von oben; Geldregen
Geldregen© dpa/pa

Wspieranie badań z budżetu państwa opiera się w istocie na dwóch filarach: wsparciu dla instytucji i projektów.

Wspieranie projektów ukierunkowane jest na celową pomoc dla specyficznych przedsięwzięć badawczych na konkretnym polu badawczym. Projekty finansowane są w ramach programów, a beneficjentami są szkoły wyższe, placówki badawcze, ale także przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do wsparcia na rzecz instytucji – projekty dotuje się krótko- lub średnioterminowo.

Wsparcie udzielane instytucjom nie dotyczy pojedynczych przedsięwzięć badawczych, lecz ogólnej działalności i inwestycji realizowanych przez dane instytucje, które przez dłuższy okres otrzymują pomoc finansową z budżetu federalnego lub po części z budżetu federalnego i budżetu landów. Służy to utrzymaniu wysokiego poziomu i strategicznego ukierunkowania działalności naukowo-badawczej w Niemczech.

Wróć do góry strony