Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Opis

Fundacja im. Alexandra von Humboldta

Strona internetowa

Fundacja im. Alexandra von Humboldta jest fundacją pożytku publicznego Republiki Federalnej Niemiec na rzecz wspierania i promocji współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań naukowych.

Umożliwia ona zagranicznym naukowcom przebywanie na pobytach badawczych w Niemczech i wspiera powstałe dzięki temu kontakty naukowe i kulturalne.

Opis

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.

Jej zadaniem jest wspieranie współpracy z uczelniami zagranicznymi przede wszystkim poprzez wymianę studentów i naukowców.

Uwagi

więcej

Opis

Niemiecka Wspólnota Badawcza (DFG)

Strona internetowa

Niemiecka Wspólnota Badawcza służy nauce we wszystkich jej dziedzinach. Udziela finansowego wsparcia na cele badawcze oraz promuje współpracę badaczy.

Wróć do góry strony