Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Badania naukowe w Niemczech

Artykuł

W Niemczech istnieje rozległy i zróżnicowany krajobraz specjalizacji naukowych i innowacji. Prace badawcze prowadzi wiele różnych instytucji publicznych i prywatnych.

männliche Wissenschaftler Blick durch Mikroskop im Labor
Forschungsstandort Deutschland© Colourbox.de

W Niemczech istnieje rozległy i zróżnicowany krajobraz specjalizacji naukowych i innowacji. Prace badawcze prowadzi wiele różnych instytucji publicznych i prywatnych.

Wśród publicznych są to przede wszystkim uczelnie – uniwersytety i wyższe szkoły zawodowe. Dla badań uniwersyteckich charakterystyczne jest szerokie ujęcie tematów i metodologii, tymczasem w wyższych szkołach zawodowych nacisk kładzie się raczej na badania stosowane, zorientowane na zastosowanie w praktyce. Drugim głównym zadaniem szkół wyższych jest kształcenie młodych kadr naukowców.

Oprócz badań naukowych na uczelniach istnieje cały szereg badań pozauniwersyteckich o charakterze niekomercyjym, prowadzonych w instytutach prywatnych. Na tym polu działają cztery duże organizacje naukowo-badawcze: Towarzystwo Wspierania Nauki im. Maxa Plancka (MPG), Towarzystwo Wspierania Badań Stosowanych im. Josepha Fraunhofera (FhG), Współnota Niemieckich Centrów Badawczych im. Hermanna von Helmholtza (HGF) i Wspólnota Naukowa im. Gottfrieda Wilhema Leibniza (WGL).

Ważnym podmiotem w niemieckim krajobrazie naukowo-badawczym jest też gospodarka. Przekazuje ona dwie trzecie środków inwestowanych corocznie w badania. Środki te przeznaczane są zarówno na badania własne przedsiębiorstw, jak również na wspólne projekty realizowane z partnerami ze świata nauki. Badania naukowe realizowane w tym sektorze cechuje z natury silna orientacja na możliwość ich praktycznego zastosowania i uzyskanie wymiernych rezultatów.

Różnorodność niemieckiego systemu naukowo-badawczego wynika między innymi z federalnego ustroju i wielkości kraju. Umożliwia ona badania w wielu dziedzinach i liczne specjalizacje. Innym istotnym czynnikiem wysokich osiągnięć i efektywności nauki niemieckiej jest gotowość różnych podmiotów do współpracy (np. przez zakładanie stowarzyszeń badawczych między pozauniwersyteckimi placówkami naukowymi, szkołami wyższymi i przedsiębiorstwami).

Inne

Dzięki portalowi inernetowemu Federalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki "Research-in-Germany" odkryją Państwo Niemcy jako ośrodek naukowo-badawczy.

Research in Germany

Wróć do góry strony