Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

FAQ

FAQ

Kontakt
Kontakt© colourbox.de

Federalny serwis doradczy „Badania i innowacje zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące wspierania badań naukowych i innowacji.

Potencjalni wnioskodawcy mogą tu uzyskać informacje o strukturze badawczej na szczeblu federalnym, programach wspierających oraz osobach, z którymi można się kontaktować, a także o aktualnych priorytetach i inicjatywach w ramach przedsięwzięć wspierających badania i innowacje.

Biuro Międzynarodowe na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) wspiera zaangażowanie niemieckich szkół wyższych, instytucji badawczych i przedsiębiorstw w sieciach międzynarodowych.

Umacnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i edukacji oraz tworzenie sieci ma sprzyjać wzrostowi kompetencji merytorycznych i zapewnieniu niemieckiej nauce i gospodarce przodującej pozycji w dziedzinie innowacji.

W bazie danych znajdą Państwo listę programów pomocowych wsparcia, oferowanych przez rząd federalny, poszczególne landy i Komisję Europejską.

Foto von drei Buchstaben einer Tastatur: FAQ
Häufig gestellte Fragen FAQ© Colourbox

Portal ten zawiera krótkie informacje o wszystkich bieżących i zakończonych przedsięwzięciach wspieranych przez władze federalne.

Foto eines Formulars
Foto eines Formulars© picture-alliance/ ZB

Tu znajdą Państwo formularze wniosków, instrukcje, informacje i wskazówki na temat możliwości wspierania projektów przez władze federalne.

Wróć do góry strony