Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Stacje na drodze do zjednoczenia Niemiec – chronologia

Artykuł

Sfałszowane wybory, fala uciekinierów o niespotykanym wymiarze oraz masowe demonstracje doprowadziły w roku 1989 do załamania się aparatu władzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Sfałszowane wybory, fala uciekinierów o niespotykanym wymiarze oraz masowe demonstracje doprowadziły w roku 1989 do załamania się aparatu władzy Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Po ustąpieniu ze stanowiska pierwszego sekretarza partii przez Ericha Honeckera w dniu 18 października i upadku muru berlińskiego rozpoczął się w listopadzie 1989 r. proces zjednoczenia. Chcielibyśmy przypomnieć Państwu kilka najważniejszych wydarzeń z tego czasu:

Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn
Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn© dpa / picture-alliance
9 listopada 1989 Günter Schabowski, członek biura politycznego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności (SED) wspomniał w czasie konferencji prasowej najwyraźniej przypadkiem, iż NRD w trybie natychmiastowym otwiera swoje granice. Chwilę później tysiące obywateli BRD szturmowało przejścia graniczne. Mur upadł 28 lat po jego wybudowaniu.

13 listopada 1989 – Drezdeński szef lokalnych struktur SED, Hans Modrow, został upoważniony przez Izbę Ludową do misji tworzenia nowego rządu. Podczas trwających już od wielu miesięcy poniedziałkowych demonstracji na transparentach pojawiają się także hasła „Niemcy zjednoczoną ojczyzną” („Deutschland einig Vaterland”).

3 grudnia 1989 – Pod naciskiem „dołów” partyjnych SED biuro polityczne oraz komitet centralny SED ustępują z funkcji.

07.12.1989: Erstes Treffen desRunden Tisches in Ost-Berlin
Die Gesprächsteilnehmer beim ersten Treffen des "Runden Tisches" in Ost-Berlin am 7. Dezember 1989.© dpa - Bildarchiv
7 grudnia 1989 Spotyka się okrągły stół – gremium składające się z przedstawicieli starych i nowych partii oraz organizacji – moderowany przez przedstawicieli kościoła, aby zgłosić propozycje przezwyciężenia kryzysu w państwie.

20.02.1990: Bundestagswahlkampf in der DDR - Helmut Kohl
Bundeskanzler Helmut Kohl winkt am 20.02.1990 während einer Wahlkampfveranstaltung in Erfurt vor einem Meer von Deutschlandfahnen in die Menge.© dpa - Bildfunk

19 grudnia 1989 – Kanclerz Federalny Helmut Kohl (CDU) składa swoją pierwszą oficjalną wizytę w NRD. W Dreźnie jest przyjmowany z owacjami. Słychać wszędzie nawoływania „Helmut, Helmut” oraz „Deutschland einig Vaterland”.

15 stycznia 1990 – 2000 demonstrantów szturmuje centralę Stasi w Berlinie Wschodnim. 100.000 osób demonstruje przed budynkiem.

28 stycznia 1990 – Przedstawiciele starych i nowych ugrupowań politycznych NRD dogadują się w sprawie utworzenia rządu przejściowego. Udział w nim mają brać udział także przedstawiciele grup społecznych, którzy uczestniczyli w okrągłym stole.

1 lutego1990 – Premier Hans Modrow przedkłada Izbie Ludowej koncepcję zjednoczenia Niemiec, bazujących na militarnej neutralności i strukturach federalnych.

erste Westmark
7 lutego 1990 – Rząd Federalny RFN podejmuje decyzję, o złożeniu oferty NRD w sprawie rokowań na temat unii walutowej.

18 marca 1990 – W NRD mają miejsce pierwsze wolne wybory. Zdecydowanie wygrywa konserwatywna koalicja z CDU na czele.

12 kwietnia 1990 – Pierwsza, wybrana w wolnych wyborach Izba Ludowa wybiera premiera. Został nim Lothar de Maiziere (CDU).

23 kwietnia 1990 – Bońska koalicja rządowa uzgadnia zasady umowy państwowej na temat unii walutowej.

05.05.1990: Zwei-plus-Vier- Konferenz in Bonn
Die Teilnehmer auf dem Podium (l-r): Eduard Schewardnadse (UDSSR), Roland Dumas (Frankreich), Markus Meckel (DDR), Hans-Dietrich Genscher (Bundesrepublik), Douglas Hurd (GB) und James Baker (USA).© dpa - Bildarchiv
5 maja 1990 – Pierwsza runda konferencji dwa plus cztery z udziałem sześciu ministrów spraw zagranicznych USA, ZSRR, Wielkiej Brytanii, Francji, RFN i NRD w Bonn. Centralnym tematem konferencji są kwestie sojuszu.

18 maja 1990 – Podpisanie umowy państwowej o unii gospodarczej, walutowej i społecznej. Dla kanclerza Kohla są to Narodziny wolnych i zjednoczonych Niemiec.

1 lipca 1990 – Unia walutowa wchodzi w życie. W NRD obowiązują marki zachodnioniemieckie. Na wewnętrznej granicy Niemiec zniesiona zostaje kontrola paszportowa.

2 lipca 1990 W Berlinie Wschodnim rozpoczynają się negocjacje na temat drugiego traktatu państwowego – traktatu zjednoczeniowego.

15.07.1990: Gespräche in entspannter Atmosphäre
Bundeskanzler Helmut Kohl (r), der sowjetische Staatspräsident Michail Gorbatschow (M) und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (l) unterhalten sich am 15.7.1990 in entspannter Atmosphäre an einem rustikalen Arbeitstisch.© dpa - Bildfunk
16 lipca 1990 – Helmut Kohl oraz Michaił Gorbaczow oznajmiają przełom w rokowaniach o sojuszu. Niemcy po zjednoczeniu pozostaną członkiem NATO.

22 lipca 1990 – Izba Ludowa aprobuje ustawę o ponownym wprowadzeniu podziału na kraje związkowe w NRD.

23 sierpnia 1990 – Izba Ludowa decyduje o przystąpieniu NRD do Republiki Federalnej Niemiec z dniem 3 października.

24.09.1990: Deutsch-deutscher Einigungsvertrag
Das unterzeichnete Vertragswerk zur deutsche Einheit, das den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland regelt.© dpa - Bildarchiv
31 sierpnia 1990 – W Berlinie Wschodnim podpisany zostaje niemiecko-niemiecki traktat zjednoczeniowy. Zachodnioniemiecki Bundestag oraz Izba Ludowa ratyfikują go 20 września większością 2/3 głosów.

24 września 1990 – NRD występuje z Układu Warszawskiego.

1 października 1990 – Niemcy uzyskują pełną sewerenność. Obostrzenia prawne aliantów dotyczące Berlina tracą moc z dniem 3 października.

3 października 1990 – O północy przy dźwiękach „Pieśni o Niemczech”na maszt Reichstagu w Berlinie wciągnięta zostaje czarno-czerwono-złota flaga. Setki tysięcy świętują Zjednoczenie Niemiec na ulicach Berlina i innych miast w Niemczech.

Wróć do góry strony