Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Das Foto zeigt eine Hand, die jemandem Geld aus der Anzugtasche nimmt.
Korruptionsprävention© colourbox

Wytyczne w przedmiocie zapobiegania korupcji w administracji federalnej z dnia 30 lipca 2004 roku określają ramy prawne zadań związanych z prewencją antykorupcyjną w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w przedstawicielstwach zagranicznych. Celem wytycznych jest przedstawienie w zrozumiały i zwięzły sposób zaleceń dotyczących nieposzlakowanych, bezstronnych i przejrzystych działań administracji.

Zasady etyczne oraz brak przyzwolenia na korupcję powinny być mocno zakorzenione w świadomości pracowników Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz oddelegowanych pracowników i pracowników miejscowych przedstawicielstw zagranicznych. Ważnymi aspektami w zapobieganiu korupcji są uwrażliwienie pracowników na tę tematykę, ochrona przed ewentualnymi zagrożeniami korupcyjnymi oraz zachowanie wysokich standardów etyczno-prawnych jako integralny element działań administracji.

Osobą zajmująca się w Konsulacie sprawami zapobiegania korupcji jest pani Christiane Buberl.

Wynagrodzenia, prezenty oraz inne korzyści

Obowiązuje zasada: zakaz ich przyjmowania!

Bez zgody pracownicy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pracownicy oddelegowani i pracownicy miejscowi przedstawicielstw zagranicznych nie mogą przyjmować wynagrodzenia, prezentów lub innych korzyści związanych z pełnieniem przez nich urzędu. Wszystkie pozostałe uregulowania zawiera okólnik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu przyjmowania wynagrodzenia lub prezentów w administracji federalnej z dnia 08.11.2004 roku oraz właściwe okólniki Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dalsze wskazówki oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w katalogu pytań i odpowiedzi na temat przyjmowania wynagrodzenia, prezentów lub innych korzyści opracowanym przez działający pod auspicjami Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zespół do spraw zwalczania korupcji w sferze kontaktów na styku administracja federalna – gospodarka. Znajduje się on na stronie internetowejWróć do góry strony