Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Drodzy Internauci,

serdecznie witam na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie!

Cieszę się, że odwiedzili Państwo naszą stronę! Znajdą tu Państwo informacje o Niemczech, relacjach niemiecko-polskich oraz aktualnych projektach i inicjatywach Konsulatu Generalnego. Oczywiście znajdą tu Państwo również informacje o naszym serwisie konsularnym. Zachęcamy także do odwiedzania naszej strony na Facebooku!

Wstąpiłem do służby zagranicznej Republiki Federalnej Niemiec w 1989 roku. Od tego historycznego, przełomowego roku współpraca między Niemcami i Polską uległa takiemu pogłębieniu i umocnieniu, że wielu z mojego pokolenia jako młodzi ludzie i młodzi dorośli nie spodziewali się takiego rozwoju wydarzeń. Ponad 30 lat później Niemcy i Polska stały się partnerami w Unii Europejskiej i w NATO, a nasze kraje z powodzeniem współpracują w dziedzinie gospodarki i kultury oraz na wielu innych płaszczyznach. Uproszczone procedury podróżowania umożliwiają Polakom i Niemcom lepsze poznanie kraju partnerskiego i zawieranie przyjaźni.

Konsulat Generalny w Krakowie wnosi wkład w pielęgnowanie stosunków niemiecko-polskich, w szczególności w dziedzinie kultury, nauki i gospodarki w całej południowo-wschodniej Polsce. Okręg konsularny obok województwa małopolskiego obejmuje województwa podkarpackie i świętokrzyskie. Najważniejszym elementem służącym rozwijaniu relacji społecznych między naszymi krajami przyczyniającym się do lepszego wzajemnego zrozumienia są liczne partnerstwa pomiędzy miastami i regionami Niemiec oraz południowo-wschodniej Polski. Szczególnie zależy mi na relacjach między młodymi ludźmi z obu krajów.

Dwoje konsulów honorowych – w Rzeszowie i w Kielcach – wspierają Konsulat Generalny w zakresie pomocy konsularnej dla obywateli Niemiec.

Bliskie sąsiedztwo byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau nakłada na nas szczególne zadania. Zachowanie pamięci o Holokauście i przekazywanie jej obecnym i przyszłym pokoleniom jest częścią historycznej odpowiedzialności Niemiec. Bliska współpraca z Miejscem Pamięci Auschwitz-Birkenau i innymi instytucjami w Oświęcimiu jest głównym zadaniem Konsulatu Generalnego, zwłaszcza, gdy negacja i fałszowanie historii wydają się zyskiwać na popularności, a jednocześnie po prawie osiemdziesięciu latach od zakończenia nazistowskiej tyranii żyje coraz mniej świadków historii, którzy jako naoczni świadkowie mogą zdać relacje ze swoich doświadczeń i opowiedzieć o okrucieństwach tamtych czasów. Niemcy pozostają zobowiązane do czczenia i zachowania pamięci o ofiarach morderczego narodowosocjalistycznego reżimu, które podczas niemieckiej okupacji i czasu terroru pozbawieni zostali praw, byli prześladowani i mordowani. Konsulat Generalny stoi w obronie wartości, które nas łączą, godności człowieka, respektowania jego praw, wolności, demokracji i praworządności.

Holger Mahnicke

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony na FacebookuTu również znajdą Państwo wiele informacji o pracy Konsulatu Generalnego.

Życiorys konsula generalnego

Wróć do góry strony