Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Drodzy Internauci,

witam serdecznie na stronie internetowej Konsulatu Generalnego Niemiec w Krakowie!

Chciałbym zachęcić Państwa do zasięgnięcia informacji o Niemczech, relacjach niemiecko-polskich oraz aktualnych projektach i inicjatywach Konsulatu Generalnego.

Niemcy i Polskę od dawna łączą przyjazne relacje. W ciągu minionych 25 lat współpraca w wielu dziedzinach uległa wzmocnieniu i intensyfikacji – Niemcy i Polska jako sąsiedzi, ale także na forum Unii Europejskiej, współpracują z sukcesem m.in. w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury.

Dlatego zróżnicowane są także zadania Konsulatu Generalnego w Krakowie. Oprócz pielęgnowania stosunków niemiecko-polskich – szczególnie w zakresie kultury, nauki i gospodarki – Konsulat Generalny ma rozmaite zadania wynikające z bliskiego sąsiedztwa byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W związku z odpowiedzialnością historyczną Niemiec zobowiązującą do utrzymania pamięci o Holokauście i przekazywania jej kolejnym pokoleniom, Konsulat Generalny współpracuje ściśle z Miejscem Pamięci Auschwitz oraz z rożnymi instytucjami w Oświęcimiu.

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego wykracza daleko poza Kraków. Oprócz województwa małopolskiego obejmuje on województwo podkarpackie i świętokrzyskie.

Tym samym Konsulat Generalny jest właściwy terytorialnie dla całej południowo-wschodniej Polski.

Dwaj konsulowie honorowi – w Rzeszowie i w Kielcach – wspierają pracę Konsulatu Generalnego w zakresie pomocy konsularnej dla obywateli Niemiec.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z inicjatywami Konsulatu Generalnego na naszej stronie internetowej i zasięgnięcia informacji o naszym serwisie konsularnym.

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony na FacebookuTu również znajdą Państwo wiele informacji o pracy Konsulatu Generalnego.


Łączę serdecznie pozdrowienia

Dr Michael Groß


Życiorys konsula generalnego

Wróć do góry strony