Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ogłoszenie - Dyżur konsularny w Rzeszowie

12.01.2024 - Artykuł

Ogłoszenie - Dyżur konsularny

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie planuje zorganizowanie dyżuru konsularnego  

w piątek, dn. 26.01.2024

w biurze konsul honorowej w Rzeszowie, p. Agnieszki Buk, przy ul. Grunwaldzkiej 28, 35-068 Rzeszów, dla wszystkich obywateli Niemiec zamieszkałych w województwie podkarpackim.   

Konsultacja jest możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu, w szczególności w następujących sprawach konsularnych:

·         uwierzytelnienie podpisu na dokumentach takich jak pełnomocnictwo, zgłoszenie do rejestru handlowego, oświadczenie o udzieleniu zgody, zgoda na wydanie paszportu itp.

·         uwierzytelnienie podpisu/potwierdzenie danych osobowych we wniosku o wydanie policyjnego zaświadczenia o niekaralności z Niemiec

·         odrzucenie spadku według prawa niemieckiego / przed niemieckim sądem spadkowym

  • złożenie oświadczenia o wyborze nazwiska według prawa niemieckiego (np. w ramach składanego po raz pierwszy wniosku o wydanie paszportu dla dziecka lub po zawarciu związku małżeńskiego itp.)
  • złożenie wniosku o wydanie niemieckiego aktu urodzenia dla dziecka urodzonego poza granicami Niemiec
  • złożenie wniosku o wydanie niemieckiego aktu małżeństwa w przypadku małżeństwa zawartego poza granicami Niemiec
  • złożenie wniosku o stwierdzenie niemieckiego obywatelstwa lub innych wniosków związanych z prawem o obywatelstwie (np. nadanie obywatelstwa na podstawie art. 116 GG, nabycie obywatelstwa przez złożenie oświadczenia, oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa itp.)
  • złożenie wniosku o wydanie paszportu tymczasowego w przypadku ograniczeń mobilności (proszę mieć na uwadze, że paszport tymczasowy zostanie wydrukowany w Konsulacie Generalnym i przesłany Państwu drogą pocztową w ciągu kilku dni. Osobiste stawienie się jest możliwe tylko w celu identyfikacji i przedłożenia w Rzeszowie dokumentów uzasadniających wniosek)

·         potwierdzenie osobistego stawienia się na formularzu „Poświadczenie życia" wymaganego przez organ rentowy

·         uwierzytelnienie fotokopii

  • przekazanie dokumentów do głosowania korespondencyjnego w związku z udziałem w powtórnych wyborach do Bundestagu Niemieckiego w Berlinie w celu wysłania ich do Niemiec kurierem (proszę mieć na uwadze, że nie będzie możliwe oddanie głosu podczas dyżuru konsularnego. Osoby uprawnione do głosowania muszą wcześniej złożyć wniosek w Okręgowym Biurze Wyborczym o wydanie dokumentów do głosowania korespondencyjnego i wypełnić je w domu. Z uwagi na tajność głosowania przyjmowane będą wyłącznie wcześniej zaklejone koperty.)

W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt z Działem Prawno-Konsularnym drogą elektroniczną rk-s1@krak.diplo.de lub telefonicznie +48 12 424 3000 celem umówienia terminu podając nazwisko, miejsce zamieszkania, numer paszportu i rodzaj sprawy.

Wróć do góry strony