Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie zatrudni pracowniczkę/pracownika do pracy biurowej.

10.05.2024 - Artykuł

       

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie zatrudni

od lipca 2024 roku

pracowniczkę/pracownika do pracy biurowej.

Oferta dotyczy zatrudnienia na czas określony do końca marca 2025 roku w wymiarze 28 godzin tygodniowo.

Najważniejsze kryterium stanowi doskonała znajomość języka polskiego (na poziomie języka ojczystego) i bardzo dobra znajomość języka niemieckiego oraz gotowość wdrożenia się w ciągu krótkiego czasu w zadania z różnych dziedzin i elastycznego wsparcia zespołu, przede wszystkim w dziedzinie gospodarki i protokołu oraz w razie potrzeby także w dziedzinie kultury, PR oraz w Dziale Prawno-Konsularnym. Mile widziana będzie dobra znajomość języka angielskiego i/lub ukraińskiego.

Zakres zadań obejmuje w szczególności:

•             pomoc językową jak przygotowanie tłumaczeń lub streszczeń polskich lub niemieckich tekstów na drugi język

•             udzielanie ustnie lub pisemnie informacji o charakterze ogólnym

•             wyszukiwanie informacji na różne tematy

•             pomoc w przygotowaniu i opiece nad delegacjami z Niemiec

•             pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu imprez.

Oprócz przyjaznego zespołu składającego się z czterech niemieckich i dwunastu polskich koleżanek i kolegów, na kandydatki/kandydatów czeka możliwość uzyskania interesującego wglądu w strukturę i funkcjonowanie Konsulatu Generalnego. Oferujemy nowoczesne warunki pracy, np. elastyczne godziny pracy i czasami pracę zdalną w porozumieniu z przełożonym i zastępcami, różnorodny, konstruktywny i ambitny zakres zadań realizowany w kompetentnym i koleżeńskim zespole, zwrot części kosztów poniesionych na leczenie, pomoc we wdrożeniu do pracy i dokształcaniu się. Zakłada się ogólną gotowość kandydatki/kandydata do pracy także poza regularnymi godzinami pracy podczas organizowanych wydarzeń oraz towarzyszenie delegacjom odbywającym podróże.

Warunki dotyczące prawa pracy opierają się na prawie polskim. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń Ambasady dla pracowników miejscowych wszystkich niemieckich placówek zagranicznych w Polsce i wynosi 6 175 zł brutto miesięcznie.

Przed zatrudnieniem konieczne będzie przeprowadzenie badań lekarskich oraz postępowania sprawdzającego w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada się gotowość kandydatki/kandydata do współpracy w tym zakresie.

W przypadku zainteresowania prosimy złożyć aplikację zawierającą

•             list motywacyjny

•             życiorys w języku niemieckim

•             dokumenty poświadczające wykształcenie, świadectwa

•             ew. referencje poprzednich pracodawców

do dnia 31 maja 2024 roku na adres:

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec

z dopiskiem: Bewerbung

ul. Stolarska 7

31-043 Kraków

e-mail: info@krakau.diplo.de

Więcej informacji na temat Konsulatu Generalnego znajdą Państwo pod linkiem https://polen.diplo.de. Informacje dot. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) znajdą Państwo na stronie https://polen.diplo.de/pl-de/datenschutz/737876.

Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Wróć do góry strony