Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie zatrudni pracownika ochrony

22.12.2021 - Artykuł

Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie zatrudni z dn. 01.03.2022 r.

pracownika ochrony

(pełny wymiar czasu pracy/40 godzin przy zmiennych godzinach pracy)

Pracownik zatrudniony zostanie na początku na czas określony do 01.03.2024 r., przedłużenie umowy jest ewentualnie możliwe.

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych stawia sobie za cel wspierać zawodowo kobiety i zdecydowanie zachęca kobiety posiadające kwalifikacje do składania aplikacji. Kandydatkom i kandydatom ze znacznym stopniem niepełnosprawności w przypadku posiadania takich samych kwalifikacji zgodnie z przepisami prawa będzie dane pierwszeństwo.

Zakres obowiązków obejmuje głównie:

•             ustalanie tożsamości oraz rejestracja interesantów

•             przyjmowanie / wydawanie zdeponowanych przedmiotów

•             przeprowadzanie kontroli 

•             udzielanie odpowiedzi na telefoniczne zapytania i łączenie rozmów telefonicznych

•             kontrola poczty przychodzącej

•             obsługa śluzy wejściowej

•             pomoc / wsparcie w szczególnych sytuacjach służbowych, np. przyjęcia, ćwiczenia przeciwpożarowe, ewakuacje itd.

•             zabezpieczenie i monitorowanie budynku konsulatu

•             ochrona budynku konsulatu przed nieuprawnionym wejściem

•             wsparcie w egzekwowaniu zasady miru domowego

•             planowanie pracy i wdrażanie pracowników ochrony

•             osoba do kontaktu z miejscowymi służbami porządkowymi i pracownikami ochrony sąsiednich instytucji

 

Kandydatki / Kandydaci powinni posiadać następujące kwalifikacje:

•             wysokie kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole, elastyczność, sumienność, zdolności organizacyjne i odporność

•             znajomość języka polskiego i angielskiego, wymagana gotowość do uczenia się j. niemieckiego

•             wykształcenie lub doświadczenie w zakresie świadczenia ochrony

•             znajomość standardowych programów komputerowych MS Office (Word, Excel i Outlook)

•             odporność fizyczna i psychiczna

Mile widziane kwalifikacje:

•             znajomość języka niemieckiego i ukraińskiego

•             doświadczenie w obsłudze wymagających, roszczeniowych interesantów

•             otwartość na zmiany w środowisku pracy

•             gotowość do pracy niekiedy również poza regularnymi godzinami pracy

Umowa i wynagrodzenie ustalane są w oparciu o warunki dla pracowników miejscowych przedstawicielstw niemieckich w Polsce. Wynagrodzenie początkowe bez wcześniejszej znajomości uwarunkowań stanowiska pracy wynosi miesięcznie 7 010 PLN brutto.

Przed zatrudnieniem konieczna jest kontrola stanu zdrowia i kontrola pod kątem bezpieczeństwa.

Proszę kierować aplikację w języku niemieckim lub angielskim wraz z następującymi dokumentami:

•             list motywacyjny

•             życiorys

•             dokumenty poświadczające wykształcenie, świadectwa, świadectwa pracy

•             wzgl. referencje poprzednich pracodawców

do 07.01.2022 r. wyłącznie w formie elektronicznej (UWAGA: załącznik nie może przekraczać 8 MB) na adres: info@krakau.diplo.de

Spóźnione lub niekompletne aplikacje nie będą niestety uwzględniane.

W celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej należy być dyspozycyjnym w dniach 17-18.01.2022 r. Niestety, nie jest możliwy zwrot kosztów podróży związanych z rozmową kwalifikacyjną. W związku z sytuacją spowodowaną pandemią Konsulat Generalny zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w ramach wideokonferencji lub telefonicznie.

Niestety, nie wysyłamy potwierdzeń otrzymania aplikacji. Do 12.01.2022 r. skontaktujemy się wyłącznie z kandydatkami i kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Więcej informacji nt. Konsulatu Generalnego znajdą Państwo na stronie internetowej https://polen.diplo.de. Informacje nt. ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) znajdą Państwo na stronie internetowej https://polen.diplo.de/pl-de/datenschutz/737876.

 

 

Wróć do góry strony