Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konkurs na "Kalendarz idiomów niemieckich"

Konkurs na kalendarz idiomów niemieckich

Konkurs na kalendarz idiomów niemieckich, © Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

10.11.2023 - Artykuł

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na „Kalendarz Idiomów Niemieckich”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących się języka niemieckiego.

Jeśli lubicie zabawę słowem, znacie język niemiecki i do tego posiadacie umiejętności artystyczne, ten konkurs jest właśnie dla Was!


Regulamin konkursu plastyczno-językowego „Kalendarz idiomów niemieckich”

Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.

W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież uczące się języka niemieckiego.

Czas trwania konkursu: 10.11.2023-10.12.2023.


Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wzbudzanie zainteresowania nauką języka niemieckiego, utrwalanie i poszerzenie słownictwa, ćwiczenie poprawnej pisowni i a także wspomaganie wyobraźni twórczej i propagowanie twórczości plastycznej wśród uczniów. Z dwunastu najlepszych prac konkursowych, wybranych przez Komisję Konkursową, stworzony zostanie naścienny kalendarz idiomów niemieckich na 2024 rok.


Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Komisja ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, kreatywne ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, językową, ortograficzną i stylistyczną.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się do końca grudnia 2023.
 5. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa i kalendarz idiomów niemieckich na 2024 rok, stworzony z najciekawszych dwunastu prac zwycięzców Konkursu.
 6. Praca powinna być wykonana w formacie A4 wyłącznie w układzie poziomym.
 7. Tematem pracy są idiomy niemieckie, które powinny być przedstawione w dowolnej technice artystycznej (rysunek kredkami, kredą, tuszem, pastele suche, pastele olejne, akwarela, tempera, wyklejanki, collage, techniki komputerowe) i umieszczone w odpowiednim kontekście w zdaniu (praca plastyczna i opis).
 8. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy, wraz z imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora pracy na niniejszym formularzu.

Warunki Konkursu

 1. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 10.12.2023. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Komisja ocenie podda walory wizualne i estetyczne pracy, kreatywne ujęcie tematu, poprawność merytoryczną, językową, ortograficzną i stylistyczną.
 3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Ogłoszenie wyników odbędzie się do końca grudnia 2023.
 5. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa i kalendarz idiomów niemieckich na 2024 rok, stworzony z najciekawszych dwunastu prac zwycięzców Konkursu. 
Wróć do góry strony