Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Pośrednicy kultury niemieckiej

Artikel

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową.

Goethe-Schiller-Denkmal, Weimar
Goethe-Schiller-Denkmal, Weimar© Arco Images

Wiele instytucji - jeden cel

Jednym z ważnych zadań Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest odpowiedzialność za niemiecką zagraniczną politykę kulturalną i oświatową. W celu jak najlepszej realizacji tego zadania ministerstwo współpracuje ściśle z organizacjami promującymi kulturę i oświatę. Goethe-Institut, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, czy też Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą finansowane są głównie przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizują różnorodne zadania.

W pewnych dziedzinach kilka organizacji zajmuje się tym samym zadaniem: Opieka nad mniejszością niemiecką finansowana jest częściowo przez Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Szkolnictwo za granicą jest natomiast wspólnym zadaniem federacji i landów; stroną finansową zajmuje się Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a praktyczne zarządzanie oraz opieka leży w gestii Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą Federalnego Urządu Administracyjnego.

Struktura niemieckiej zagranicznej polityki kulturalnej i oświatowej, działające w jej ramach podmioty oraz podział zadań wydają się - być może - na pierwszy rzut oka bardzo zawiłe. Różnorodność ta odzwierciedla jednak federacyjną strukturę państwową Republiki Federalnej Niemiec. Niemcy bowiem nie są - w odróżnieniu od Polski - państwem rządzonym centralnie. W wielu przypadkach podział kompetencji, który z reguły dobrze się sprawdzał, ma podłoże historyczne.

Wszystkie zaangażowane podmioty realizują w ścisłej wzajemnej współpracy ten sam cel, jakim jest przekazanie mieszkańcom danego kraju goszczącego, przy ich aktywnym współudziale, różnorodnego i aktualnego obrazu niemieckiej kultury poza granicami Niemiec.

Dane kontaktowe najważniejszych organizacji

Bezeichnung

Przedstawicielstwo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)

Telefon

+48 22 395 54 00

Fax

+48 22 395 57 07

Postadresse

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

Website

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

E-Mail

daad@daad.pl

Dyrektor: dr Klaudia Knabel

Bezeichnung

Goethe-Institut w Warszawie

Telefon

+48 22 505 90 00

Fax

+48 22 505 90 10

Postadresse

ul. Chmielna 13a (wejście od ul. Chmielnej 11a)

00-021 Warszawa

Website

Goethe-Institut w Warszawie

E-Mail

info@warschau.goethe.org

Dyrektor: dr Christoph Bartmann

Bezeichnung

Goethe-Institut w Krakowie

Telefon

+48 12 422 58 29

Fax

+48 12 422 82 76

Postadresse

Rynek Główny 20

31-008 Kraków

Website

Goethe-Institut w Krakowie

E-Mail

info@krakau.goethe.org

Pani dyrektor Charlotte Hermelink

Bezeichnung

Instytut Stosunków Zagranicznych

Telefon

+48 77 44 11 008

Fax

+48 77 44 11 009

Postadresse

ul. Szpitalna 17a

45-010 Opole

Website

Institut für Auslandsbeziehungen

E-Mail

grozinger@ifa.de

Koordynator: Marylen Grozinger

Bezeichnung

Fundacja im. Roberta Boscha

Telefon

+49 071 1460840 (biuro w Stuttgarcie) +49 030 2200250 (biuro w Berlinie)

Fax

+49 071 14608494 (biuro w Stuttgarcie) +49 030 220025300 (biuro w Berlinie)

Postadresse

Biuro w Stuttgarcie:

Robert Bosch Stiftung GmbH
Heidehofstr. 31
70184 Stuttgart


Biuro w Berlinie:

Robert Bosch Stiftung GmbH
Repräsentanz Berlin
Französische Straße 32
10117 Berlin

Website

Robert Bosch Stiftung

Zarząd:

dr Ingrid Hamm, prof. Joachim Rogall
Bezeichnung

Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury

Telefon

+49 030 25898633

Fax

+49 030 25899131

Postadresse

Deutsch-Polnische Stiftung
Kulturpflege und Denkmalschutz
Karpfengrund 1
D-02826 Görlitz

Website

Niemiecko - Polska Fundacja Ochrony Zabytków Kultury

E-Mail

deutsch-polnische-stiftung@denkmalschutz.de

Prezes zarządu: dr Tessen von Heydebreck

Bezeichnung

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Telefon

+48 22 629 73 35, +48 22 695 99 41

Fax

+48 22 629 52 78

Postadresse

ul. Krucza 36

00-921 Warszawa

Website

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie”

Przewodniczący zarządu: Dariusz Pawłoś

Bezeichnung

Fundacja „Pamięć”

Telefon

+48 22 654 21 61

Fax

+48 22 652 12 60

Postadresse

ul. Miedziana 3a/2

00-814 Warszawa

Kierownik biura: Izabela Gruszka

Bezeichnung

Fundacja Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

Telefon

+48 22 891 25 00

Fax

+48 22 891 01 54

Postadresse

ul. Wiejska 17 lok. 4

00-480 Warszawa

Website

Fundacja Europejska Sieć Pamięć i Solidarność

E-Mail

sekreratiat@enrs.eu

Dyrektor sekretariatu: Rafał Rogulski

Bezeichnung

Przedszkole Niemieckie

Telefon

+48 22 644 10 44

Fax

+48 22 885 27 90

Postadresse

ul. Chłapowskiego 1

02-787 Warszawa

Website

Przedszkole Niemieckie

E-Mail

kindergarten@wbs.pl

Kierownik: Alexandra Kłoda

Bezeichnung

Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta

Telefon

+48 22 642 27 05

Fax

+48 22 395 86 51

Postadresse

ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3
02-972 Warszawa

Website

Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta

Pani dyrektor Mechthild Hinsberger-Boguski

Bezeichnung

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Telefon

+48 32 461 20 70 (Gliwice), +48 77 402 51 05 (Opole)

Fax

+48 32 461 20 71 (Gliwice), +48 77 402 51 15 (Opole)

Postadresse

ul. Bojkowska 37

44-100 Gliwice


ul. 1 Maja 13/12

45-068 Opole

Website

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

E-Mail

haus@haus.pl

Prezes zarządu: Rafał Bartek

Bezeichnung

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

Telefon

+48 33 843 12 11

Fax

+48 33 843 12 11

Postadresse

ul. Legionów 11

32-600 Oświęcim

Website

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

E-Mail

mdsm@mdsm.pl

Dyrektor: Leszek Szuster

Bezeichnung

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej

Telefon

+48 74 85 00 300 (centrala)

Fax

+48 74 85 00 305

Postadresse

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

Website

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

E-Mail

mdsm@krzyzowa.org.pl

Pani dyrektor Anna Kudarewska

Bezeichnung

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Telefon

+48 74 85 00 300/301

Fax

+48 74 85 00 305

Postadresse

Krzyżowa 7

58-112 Grodziszcze

Website

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

E-Mail

krzyzowa@krzyzowa.org.pl

Zarząd fundacji: Dorota Krajdocha i dr Robert Żurek

Bezeichnung

Niemiecki Instytut Historyczny

Telefon

+48 22 525 83 03

Fax

+48 22 525 83 38

Postadresse

Aleje Ujazdowskie 39

00-540 Warszawa

Website

Niemiecki Instytut Historyczny

E-Mail

dhi@dhi.waw.pl

Dyrektor: prof. dr hab. Miloš Řezník
Zastępczyni Dyrektora: dr hab. Ruth Leiserowitz

Bezeichnung

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Telefon

+48 22 338 62 00

Fax

+48 22 338 62 01

Postadresse

ul. Zielna 37

00-108 Warszawa

Website

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

E-Mail

fwpn@fwpn.org.pl

Dyrekcja: Krzysztof Rak i Cornelius Ochmann

Bezeichnung

Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (ZfA)

Telefon

+48 22 629 51 71 (Warszawa), +48 71 336 49 18 (Wrocław)

Mobiltelefonnummer

+48 662 735 947 (Wrocław)

Fax

+48 22 825 60 18 (Warszawa), +48 71 336 49 18 (Wrocław)

Postadresse

Biuro w Warszawie:
ZfA c/o Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46 a/ 17
00-644 Warszawa


Biuro we Wrocławiu:
ZfA
ul. Parafialna 73 C
52-233 Wrocław

Website

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen

E-Mail

warschau@auslandsschulwesen.de, zfa.wroclaw@onet.eu

Kierownik (Warszawa): Karl-Martin Everding

Kierownik (Wrocław): Dorothea Burdzik

Bezeichnung

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Telefon

+48 22 518 89 10

Fax

+48 22 617 04 48

Postadresse

Biuro w Warszawie
ul. Alzacka 18

03-972 Warszawa

Website

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

E-Mail

biuro@pnwm.org

Dyrektor zarządzajcy: Dariusz Pawłoś

nach oben