Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Opłaty w Przedstawicielstwach Niemiec w Polsce

 • Wydobycie zaświadczeń, dokumentów urzędowych i innych dokumentów: 94,70 euro
 • Poświadczenia podpisów w sprawach dotyczących nazwiska: 79,57 euro

 • Poświadczenia podpisów w innych sprawach (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawartą już umowę, zgłoszenie do rejestru handlowego): 56,43 euro

 • Poświadczenie fotokopii: 25,38 euro

 • Zaświadczenie konsularne
  - przedłożony dokument: 34,07 euro (np. wniosek o zaświadczenie o niekaralności)
  - brak przedłożonego dokumentu: 70,33 euro

 • Przygotowanie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach spadkowych i majątkowych: 250,99 euro

 • Sporządzenie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach spadkowych i majątkowych: 132,31 euro

 • Przygotowanie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych: 123,97 euro

 • Sporządzenie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych: 87,63 euro

 • Pozwolenie na przewóz zwłok / Zaświadczenie na przewóz urny: 64,07 euro

 • Przechowanie urzędowe pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności: 71,69 euro

 • Przechowanie urzędowe innych przedmiotów: 59,69 euro

 • Pozostałe indywidualne usługi są rozliczane na podstawie nakładu czasu (np. tłumaczenie na potrzeby sporządzenia dokumentów urzędowych lub udzielanie pomocy zgodnie z §§ 5 i 9 niemieckiej ustawy o prawie konsularnym)

Równowartość w złotówkach następujących kwot w €:

 • Wydobycie zaświadczeń, dokumentów urzędowych i innych dokumentów: 105,74 euro

 • Poświadczenia podpisów w sprawach dotyczących nazwiska: 79,57 euro

 • Poświadczenia podpisów w innych sprawach (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawartą już umowę, zgłoszenie do rejestru handlowego): 56,43 euro

 • Poświadczenie fotokopii: 28,00 euro

 • Zaświadczenie konsularne
  - przedłożony dokument: 34,07 euro (np. wniosek o zaświadczenie o niekaralności)
  - brak przedłożonego dokumentu: 70,33 euro

 • Pozwolenie na przewóz zwłok / Zaświadczenie na przewóz urny: 64,07 euro

 • Przechowanie urzędowe pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności: 71,69 euro

 • Przechowanie urzędowe innych przedmiotów: 59,69 euro

 • Pozostałe indywidualne usługi są rozliczane na podstawie nakładu czasu (np. tłumaczenie na potrzeby sporządzenia dokumentów urzędowych lub udzielanie pomocy zgodnie z §§ 5 i 9 niemieckiej ustawy o prawie konsularnym)

Równowartość w złotówkach następujących kwot w €:

 • Wydobycie zaświadczeń, dokumentów urzędowych i innych dokumentów: 103,80 EUR

 • Poświadczenia podpisów w sprawach dotyczących nazwiska: 79,57 EUR

 • Poświadczenia podpisów w innych sprawach (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawartą już umowę, zgłoszenie do rejestru handlowego): 56,43 euro

 • Poświadczenie fotokopii: 28,00 euro

 • Zaświadczenie konsularne 
  - przedłożony dokument: 34,07 euro (np. wniosek o zaświadczenie o niekaralności)
  - brak przedłożonego dokumentu: 70,33 euro

 • Pozwolenie na przewóz zwłok / Zaświadczenie na przewóz urny: 64,07 EUR

 • Przechowanie urzędowe pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności: 71,69 euro

 • Przechowanie urzędowe innych przedmiotów: 59,69 euro

 • Pozostałe indywidualne usługi są rozliczane na podstawie nakładu czasu (np. tłumaczenie na potrzeby sporządzenia dokumentów urzędowych lub udzielanie pomocy zgodnie z §§ 5 i 9 niemieckiej ustawy o prawie konsularnym)

Równowartość w złotówkach następujących kwot w €:

 • Wydobycie zaświadczeń, dokumentów urzędowych i innych dokumentów: 105,74 euro

 • Poświadczenia podpisów w sprawach dotyczących nazwiska: 79,57 euro

 • Poświadczenia podpisów w innych sprawach (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawartą już umowę, zgłoszenie do rejestru handlowego): 56,43 euro

 • Poświadczenie fotokopii: 28,54 euro

 • Zaświadczenie konsularne
  - przedłożony dokument: 34,07 euro
  - brak przedłożonego dokumentu 70,33 euro

 • Przygotowanie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach spadkowych i majątkowych: 259,22 euro

 • Sporządzenie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach spadkowych i majątkowych: 137,19 euro

 • Przygotowanie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych: 128,63 euro

 • Sporządzenie dokumentów urzędowych – oświadczenie woli i zapewnienie z mocą przyrzeczenia w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych: 90,74 euro

 • Pozwolenie na przewóz zwłok / Zaświadczenie na przewóz urny: 64,07 euro

 • Przechowanie urzędowe pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności: 71,69 euro

 • Przechowanie urzędowe innych przedmiotów: 59,69 euro

 • Pozostałe indywidualne usługi są rozliczane na podstawie nakładu czasu (np. tłumaczenie na potrzeby sporządzenia dokumentów urzędowych lub udzielanie pomocy zgodnie z §§ 5 i 9 niemieckiej ustawy o prawie konsularnym)

Równowartość w złotówkach następujących kwot w €:

 • Wydobycie zaświadczeń, dokumentów urzędowych i innych dokumentów: 97,91 euro

 • Poświadczenia podpisów w sprawach dotyczących nazwiska: 79,57 euro

 • Poświadczenia podpisów w innych sprawach (np. oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawartą już umowę, zgłoszenie do rejestru handlowego, wniosek o zaświadczenie o niekaralności): 56,43 euro

 • Poświadczenie fotokopii: 26,21 euro

 • Zaświadczenie konsularne
  - przedłożony dokument: 34,07 euro
  - brak przedłożonego dokumentu: 70,33 euro

 • Pozwolenie na przewóz zwłok / Zaświadczenie na przewóz urny: 64,07 euro

 • Przechowanie urzędowe pieniędzy, papierów wartościowych i kosztowności: 71,69 euro

 • Przechowanie urzędowe innych przedmiotów: 59,69 euro

Wróć do góry strony