Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Płaca minimalna w Niemczech

Artykuł

Informacje na temat minimalnego wynagrodzenia w Niemczech

 Od 1 stycznia 2015 r. po raz pierwszy w historii obowiązuje na obszarze całej Republiki Federalnej Niemiec płaca minimalna.

Ustawa o płacy minimalnej (Ustawa o wzmocnieniu autonomii taryfowej) zapewnia dolną granicę wynagrodzenia ustaloną przez ustawodawcę, poniżej której nie jest możliwe ustalanie stawki godzinowej za pracę. Obecnie minmalne wynagrodzenie wynosi 9,35 Euro brutto za godzinę zegarową.

Poza tym w Niemczech obowiązują płace minimalne w określonych branżach na podstawie Ustawy o oddelegowaniu pracowników, Ustawy o użyczaniu pracowników oraz Ustawy o zbiorowych układach pracy.

Branżowa płaca minimalna przysługuje pracownikom w następujących branżach:

 • gospodarka odpadami łącznie z oczyszczaniem dróg i zimowymi służbami porządkowymi
 • doskonalenie zawodowe
 • branża budowlana
 • dekarstwo
 • branża elektryczna
 • przemysł mięsny
 • sprzątanie budynków
 • opieka nad osobami starszymi i zniedołężniałymi
 • montaż rusztowań
 • rolnictwo i leśnictwo, ogrodnictwo
 • prace malarskie i lakiernicze
 • przemysł tekstylny i odzieżowy
 • kamieniarstwo i rzeźba w kamieniu
 • usługi pralnicze dla firm
 • kominiarstwo

Inne

Opis

Federalna Dyrekcja ds. Finansów West (Instytucja Łącznikowa)

tel.

+49 (0) 221 222 55 0

faks

+49 (0) 222 55 3981

Adres

Bundesfinanzdirektion West (Verbindungsbüro)
Wörthstraße 1-3
D-50668 Köln

Strona internetowa

www.zoll.de

e-mail

poststelle@bfdw.bfinv.de

Niemieckie urzędy celne kontrolują, czy w przypadku usług transgranicznych płace minimalne/dolna granica wynagrodzenia stosowane są zgodnie z Ustawą o Oddelegowaniu Pracowników (AEntG).

Regulacje dotyczące płacy minimalnej obejmują również przewozy tranzytowe. Rząd Federalny zawiesił jednak kontrolę przestrzegania przepisów w tym obszarze do czasu wyjaśnienia kwestii zgodności odnośnych regulacji z prawem unijnym.

Zawieszenie kontroli przestrzegania przepisów o płacy minimalnej w tranzycie

Wróć do góry strony