Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Płaca minimalna w Niemczech

Artykuł

Informacje na temat minimalnego wynagrodzenia w Niemczech

Ustawa o płacy minimalnej (Ustawa o wzmocnieniu autonomii taryfowej) zapewnia dolną granicę wynagrodzenia ustaloną przez ustawodawcę, poniżej której nie jest możliwe ustalanie stawki godzinowej za pracę. Od 1 stycznia 2021 minimalne wynagrodzeniw wynosi 9,50 Euro, a od 1 lipca 2021 wzrośnie do 9,60 Euro brutto za godzinę.

Informacje dotyczące płacy minimalnej (w jęz. angielskim)

Poza tym w Niemczech obowiązują płace minimalne w określonych branżach na podstawie Ustawy o oddelegowaniu pracowników, Ustawy o użyczaniu pracowników oraz Ustawy o zbiorowych układach pracy.

Branżowa płaca minimalna przysługuje pracownikom w następujących branżach:

 • gospodarka odpadami łącznie z oczyszczaniem dróg i zimowymi służbami porządkowymi
 • doskonalenie zawodowe
 • branża budowlana
 • dekarstwo
 • branża elektryczna
 • przemysł mięsny
 • sprzątanie budynków
 • opieka nad osobami starszymi i zniedołężniałymi
 • prace malarskie i lakiernicze
 • kamieniarstwo i rzeźba w kamieniu
 • kominiarstwo

Na stronie niemieckich służb celnych znajduje się zestawienie stawek obowiązujących w poszczególnych branżach

Inne

Opis

Federalna Dyrekcja ds. Finansów West (Instytucja Łącznikowa)

tel.

+49 (0) 221 222 55 0

faks

+49 (0) 222 55 3981

Adres

Bundesfinanzdirektion West (Verbindungsbüro)
Wörthstraße 1-3
D-50668 Köln

Strona internetowa

www.zoll.de

e-mail

poststelle@bfdw.bfinv.de

Niemieckie urzędy celne kontrolują, czy w przypadku usług transgranicznych płace minimalne/dolna granica wynagrodzenia stosowane są zgodnie z Ustawą o Oddelegowaniu Pracowników (AEntG).

Regulacje dotyczące płacy minimalnej obejmują również przewozy tranzytowe. Rząd Federalny zawiesił jednak kontrolę przestrzegania przepisów w tym obszarze do czasu wyjaśnienia kwestii zgodności odnośnych regulacji z prawem unijnym.

Zawieszenie kontroli przestrzegania przepisów o płacy minimalnej w tranzycie

Wróć do góry strony