Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Zgony i przewóz zwłok z Polski do Niemiec

Urząd Stanu Cywilnego

W celu sporządzenia dokumentu potwierdzającego zgon i wystawienia aktu zgonu należy przedłożyć:

 • dokument tożsamości osoby zmarłej
 • zaświadczenie o przyczynie zgonu/karta zgonu
 • pełnomocnictwo wraz z tłumaczeniem na język polski, jeżeli wniosek składa osoba trzecia (np. zakład pogrzebowy).

Przewóz zwłok

Przewóz zwłok lub urny należy zlecić zakładowi pogrzebowemu. Jeżeli zlecenie otrzyma niemiecki zakład pogrzebowy, zaleca się skorzystać z pomocy osoby znającej język polski. W celu przewozu zwłok do Niemiec wymagane jest uzyskanie zgody właściwej miejscowo stacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid). Prosimy o odpowiednio wczesne uzgodnienie terminu z daną stacją Sanepidu. Zwłoki muszą być przewożone w trumnie cynkowej. Na miejscu należy zapewnić prawidłowe zamknięcie trumny (np. przez zalutowanie). Należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o przyczynie zgonu/karta zgonu
 • ew. zezwolenie prokuratury na wydanie zwłok, np. w przypadku śmierci w wypadku
 • zapewnienie niemieckiej gminy o gotowości do przyjęcia zwłok
 • pełnomocnictwo (jw.)

Pozwolenie na przewóz zwłok za granicę

Na przewóz zwłok konieczne jest z reguły pozwolenie (Leichenpass), jednak były przypadki, gdy do przewozu zwłok wystarczyły tylko polskie dokumenty. Opłata za wystawienie pozwolenia na przewóz zwłok wynosi 64,07 euro i płatna jest gotówką w złotych lub kartą kredytową wzgl. debetową (MasterCard, Visa). W celu wystawienia pozwolenia na przewóz zwłok należy w przedstawicielstwie Niemiec za granicą przedłożyć:

 • akt zgonu
 • kartę zgonu
 • zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
 • pełnomocnictwo (jw.)

Zaświadczenie na przewóz urny


Do przewozu urny z prochami potrzebne jest z reguły zaświadczenie (Urnenbescheinigung). Opłata za wystawienie zaświadczenia  na przewóz urny wynosi 64, 07 euro i płatna jest gotówką w złotych lub kartą kredytową wzgl. debetową (MasterCard, Visa). W celu wystawienia zaświadczenia na przewóz urny należy w przedstawicielstwie Niemiec za granicą przedłożyć:

 • akt zgonu
 • kartę zgonu
 • zaświadczenie o kremacji
 • zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Sanepid)
 • pełnomocnictwo (jw.)

Proszę pamiętać, że także urnę z prochami musi przewieść zakład pogrzebowy.

Rejestracja zgonu

Istnieje możliwość dokonania na wniosek rejestracji zgonu w Niemczech w późniejszym terminie. Złożenie wniosku nie jest obwarowane terminem. Do złożenia wniosku uprawnieni są rodzice, dzieci, małżonkowie lub partnerzy życiowi. Właściwym urzędem jest urząd stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania lub zwyczajowego miejsca pobytu osoby zmarłej. Jeżeli osoba zmarła nie posiadała miejsca zamieszkania w Niemczech, właściwym urzędem jest urząd w miejscu zamieszkania osoby składającej wniosek. Jeżeli nawet wtedy nie jest możliwe ustalenie właściwego urzędu, wówczas wniosek należy złożyć w I Urzędzie Stanu Cywilnego w Berlinie. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem przedstawicielstwa Niemiec za granicą lub bezpośrednio w miejscowym urzędzie stanu cywilnego.

Zakłady pogrzebowe w Polsce

Wróć do góry strony