Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Poświadczenia podpisów

09.07.2021 - Artykuł

Poświadczając podpis, urzędnik konsularny potwierdza, że podana w dokumencie osoba podpisała dokument w jego obecności. Dlatego więc podpis musi zostać złożony przed urzędnikiem konsularnym osobiście i własnoręcznie lub musi zostać przez niego uznany. Osobiste stawienie się osoby składającej podpis jest zatem bezwzględnie konieczne. Do zadań urzędnika konsularnego nie należy sprawdzanie, czy podpisane oświadczenie ma materialną skuteczność. Tak samo nie jest jego zadaniem pouczenie osoby składającej podpis o znaczeniu prawnym oświadczenia.

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce zastrzegają sobie prawo do odmowy poświadczenia podpisu, jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące zdolności do czynności prawnych osoby składającej podpis.

W celu poświadczenia podpisu należy przynieść:

• przygotowany dokument, który ma zostać podpisany

• w przypadku oświadczeń o wyrażeniu zgody zawartą już umowę, której oświadczenie dotyczy

• ważny urzędowy dokument tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty) jako dowód tożsamości

Jeżeli istnienie wyjątkowych okoliczności nie pozwala na zwolnienie z opłat, wysokość opłaty wynosi:

- 56,43 Euro
- 79,57 Euro w sprawach dotyczących nazwiska

Wróć do góry strony