Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Poświadczenie fotokopii

14.10.2021 - Artykuł

Poświadczenie fotokopii polega na potwierdzeniu w formie urzędowej adnotacji zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Przy poświadczaniu fotokopii porównywany jest oryginalny dokument ze sporządzoną jego kopią, na której umieszczona zostaje adnotacja dotycząca poświadczenia. Poświadczona w ten sposób kopia zastępuje w ogólnym obrocie prawnym oryginał.

Nie dokonuje się poświadczeń np.:

• wielostronicowych odpisów i kopii, jeżeli łączenie stron dokumentu jest uszkodzone

• dokumentów w innych językach niż polski, niemiecki, francuski lub angielski

• kopii dokumentów ze zmianami, takimi jak skreślenia lub uzupełnienia, których nie
zawiera dokument oryginalny

• kopii dokumentu oryginalnego, jeżeli wydaje się, że został on zmieniony, sfałszowany wzgl. że zawiera zafałszowane dane

Zwracamy uwagę na to, że fotokopie mogą zostać poświadczone jedynie wówczas, gdy przedłożony zostanie wraz z nimi oryginalny dokument.
Opłata za poświadczenie zależna jest od przedstawicielstwa i wynosi odpowiednio: Link

Wróć do góry strony