Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Prawo obywatelstwie − ważne zmiany

Gesetz

Gesetz, © Colourbox

04.07.2024 - Artykuł

W dniu 27.06.2024 roku weszła w życie ustawa nowelizująca prawo o obywatelstwie (Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz, StARModG). Osoby, które mają obywatelstwo niemieckie, będą mogły łatwiej nabyć dodatkowo obywatelstwo innego państwa.

Od 27.06.2024 roku obywatele Niemiec mogą na wniosek uzyskać obywatelstwo innego państwa, nie tracąc obywatelstwa niemieckiego. Zgoda na zachowanie obywatelstwa nie jest już w tym przypadku konieczna.

Osoby, które wskutek urodzenia w Niemczech nabyły kilka obywatelstw, nie muszą już w momencie uzyskania pełnoletności wybierać między obywatelstwem niemieckim a obywatelstwem innego państwa. Nie ma już zatem obowiązku dokonywania wyboru obywatelstwa.

Ponadto nadanie obywatelstwa możliwe jest już po pięciu, a nie − tak jak dotychczas − po ośmiu latach pobytu w Niemczech.

Ustawa nie zawiera żadnych działających wstecz uregulowań dotyczących spraw sprzed 27 czerwca 2024 roku. W tego rodzaju „starych sprawach” obowiązują dawne przyczyny nabycia i utraty obywatelstwa.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie internetowej Bundesverwaltungsamt.

Wróć do góry strony