Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nienabycie obywatelstwa niemieckiego przez urodzne za granicą dzieci, których rodzice są Niemcami  

Mutter mit Neugeborenen Gespräch mit Health Visitor At Home

Mutter mit Neugeborenen Gespräch mit Health Visitor At Home, © Colourbox

31.10.2019 - Artykuł

Urodzone za granicą dziecko, którego rodzice są Niemcami lub jedno z rodziców jest Niemcem urodzonym(i) po 31.12.1999 r. za granicą, a ich / jego miejsce zwykłego pobytu w chwili urodzenia dziecka znajduje się za granicą, nie nabywa obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie, jeśli wraz z urodzeniem nabywa obywatelstwo innego państwa (por. § 4 ust. 4 zdanie 1 w połączeniu ze zdaniem 3 niemieckiej Ustawy o obywatelstwie (Staatsangehörigkeitsgesetz – StAG)). Powody pobytu za granicą, a także czas trwania pobytu nie mają tutaj znaczenia.

Ale:

Dziecko nabywa obywatelstwo niemieckie z mocą wsteczną od chwili urodzenia wtedy, jeśli rodzice w ciągu roku od urodzenia dziecka złożą we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym przedstawicielstwie Niemiec za granicą wniosek o rejestrację urodzenia dziecka.

Wróć do góry strony