Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ustalenie obywatelstwa niemieckiego (dowód obywatelstwa)

Deutsche Flagge

Deutsche Flagge, © dpa

10.09.2019 - Artykuł

Niezbędne informacje na temat dowodu obywatelstwa

W postępowaniu o wydanie dowodu obywatelstwa na wniosek ustala się, czy wnioskodawca jest obywatelem Niemiec.

Dla Niemców mieszkających za granicą urzędem właściwym w sprawach obywatelstwa jest Federalny Urząd Administracyjny (BVA) w Kolonii. Przedstawicielstwa Niemiec za granicą nie są uprawnione do stwierdzenia posiadania obywatelstwa niemieckiego w sposób prawnie wiążący.

Uwaga: Niemiecki dowód osobisty / paszport stanowi co prawda wskazówkę, ale nie jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba posiada obywatelstwo niemieckie.

W postępowaniu o ustalenie obywatelstwa niemieckiego należy udowodnić nabycie obywatelstwa niemieckiego, przedstawiając odpowiednie dokumenty (akty stanu cywilnego, dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i inne). Zazwyczaj należy udowodnić pochodzenie od niemieckich przodków począwszy od roku 1914. Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, wydawany jest dowód obywatelstwa.

Jeśli zdecydowali się Państwo na przeprowadzenie postępowania o ustalenie obywatelstwa, prosimy o zapoznanie się z informacją Federalnego Urzędu Administracyjnego dotyczącą dokumentów i wskazówek odnośnie do wypełnienia wniosku. Prosimy o złożenie wniosku w sposób następujący:

Proszę mieć na uwadze, że postępowanie o ustalenie obywatelstwa niemieckiego może trwać od ok. dwóch do trzech lat.
Dalsze informacje na ten temat dostępne są tutaj.

Mogą Państwo skontaktować się z informacją ogólną Federalnego Urzędu Administracyjnego przeznaczoną dla obywateli polskich, korzystając z następujących numerów telefonu: +49 (0)228 99-358-4488 lub +49 (0)221-758-4488.

Wróć do góry strony