Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Międzynarodowy konkurs „Falling Walls” w Polsce

Falling Walls 2022

Falling Walls 2022, © Pawel Piotrowski

17.01.2023 - Artykuł

Fundacja non-profit Falling Walls organizuje co roku w Berlinie z okazji rocznicy upadku muru berlińskiego konferencję naukową Falling Walls Science Summit

Fundacja non-profit Falling Walls organizuje co roku w Berlinie z okazji rocznicy upadku muru berlińskiego konferencję naukową Falling Walls Science Summit, podczas której młode naukowczynie i młodzi naukowcy przedstawiają w ramach „Falling Walls Pitches” swoje kreatywne rozwiązania na rzecz innowacyjnego, zrównoważonego i sprawiedliwego społeczeństwa. Wspiera to wymianę naukową i zwiększa społeczną akceptację dla nauki i innowacji.

Uczestnicy konferencji finałowej wybierani są podczas konkursów krajowych, a Polska od wielu lat bierze udział w tym projekcie. W 2022 roku pod patronatem Ambasady Niemiec odbyły się dwa konkursy: w Warszawie (15 września) oraz we Wrocławiu (26 września).

Zwycięzcami zostali:

Warszawa:

  • Pierwsze miejsce ex aequo oraz nagroda publiczności: Kiranmai Uppuluri (Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki) za prezentację „Intelligent water quality monitoring network: Breaking the wall of gaps in water data“
  • Pierwsze miejsce ex aequo: Agnieszka Żuchowska (Politechnika Warszawska) za prezentację „Accelerating cancer research with multi-organ-on-chip: Breaking the wall of preclinical studies“
  • Drugie miejsce: Sada Raza (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk) za prezentację „Bacteriophage-contamination in bacteria-based industries“
  • Trzecie miejsce: Mikołaj Więckowski (Politechnika Warszawska) za prezentację „Wasting precious heat“

Wrocław:

  • Pierwsze miejsce: dr Enrico Patrono (Instytut Fizjologii Czeskiej Akademii Nauk) za prezentację „Investigating schizophrenia with brain-on-a-chip: Breaking the wall of single neuroscience“

Zwycięzcy wzięli udział w międzynarodowym finale Falling Walls Lab dnia 7 listopada 2022 r. w Berlinie. Ich wystąpienia można obejrzeć online:

Agnieszka Żuchowska
Kiranmai Uppuluri
Enrico Patrono

Ambasador Thomas Bagger jest przekonany: Młode naukowczynie i młodzi naukowcy kształtują poprzez swoje kreatywne pomysły naszą wspólną przyszłość w Polsce i w Niemczech.

Więcej informacji na temat międzynarodowego konkursu: https://falling-walls.com/

Wróć do góry strony