Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Trzy nowe Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri w Polsce

25.05.2022 - Artykuł

Ambasador von Freytag: Polsko-niemiecka współpraca naukowa wyznacza Europie kierunek na przyszłość.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki Zbigniew Błocki: Program Towarzystwa Maxa Plancka i NCN pozwolił na powrót do Polski wybitnych naukowców.

W Krakowie powstają trzy nowe centra Dioscuri, które będą prowadzić badania naukowe na światowym poziomie. Międzynarodowe jury ekspertów wybrało Mikołaja Frączyka (obecnie na University of Chicago, USA), Przemysława Nogły (obecnie ETH w Zurychu, Szwajcaria) i Mateusza Sikorę (obecnie w MPI for Biophysics, Niemcy). Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie utworzą oni centra naukowe prowadzące badania w zakresie matematyki (Random Walks in Geometry and Topology), biologii strukturalnej (Structural Dynamics of Receptors) oraz biofizyki obliczeniowej (Modeling of Post-translational Modifications).

Ministerstwo Edukacji i Nauki RP oraz Federalne Ministerstwo Oświaty i Badań Naukowych w równych częściach finansują każde centrum kwotą w wysokości 300 000 euro rocznie. Ambasador Niemiec w Warszawie, dr Arndt Freytag von Loringhoven, określił polsko-niemiecką współpracę jako wyznaczającą Europie kierunek na przyszłość: „Wspólnie promujemy nasze najzdolniejsze umysły, aby znalazły nowe odpowiedzi na palące pytania mieszkańców Europy”. Program, który odniósł sukces w Polsce, rusza teraz także w Czechach. „Stworzy to nowe możliwości współpracy trójstronnej w przyszłości” – powiedział ambasador Freytag von Loringhoven.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Polsce Zbigniew Błocki, po pięciu latach od uruchomienia programu zainicjowanego wspólnie z niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka, ocenia jego bilans pozytywnie. W czterech międzynarodowych konkursach wybrano ośmioro polskich uczonych, którzy wrócili z prestiżowych zagranicznych ośrodków. „Towarzystwo Maxa Plancka to jedna z najbardziej prestiżowych instytucji naukowych na świecie i współpraca z nią to ogromna szansa dla naszych naukowców i szansa dla jednostek, w których centra są zlokalizowane, na podniesienie ich rangi na arenie międzynarodowej", powiedział dyrektor Błocki.

Dla osiągnięcia sukcesu decydująca jest długoterminowa perspektywa finansowania. Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri mogą liczyć na wsparcie finansowe na okres od roku do dziesięciu lat. Jest to ważne dla pomyślnego prowadzenia badań naukowych, powiedziała dr Aleksandra Pękowska, kierownik Centrum Biologii Chromatyny i Epigenomiki. „Przez ubiegłe dwa i pół roku udało nam się już zorganizować liczący 12 osób zespół składający się z wykwalifikowanych młodych naukowców, uzyskać dalsze środki finansowe ze źródeł trzecich w wysokości 1,5 mln euro oraz nawiązać wiele korzystnych kooperacji w Polsce i za granicą. Tym samym jesteśmy jak najlepiej przygotowani do prowadzenia w naszym Centrum Doskonałości Naukowej w Polsce ambitnych i przełomowych badań nad astrocytami oraz nad mechanizmami rządzącymi aktywnością genów”.

W ramach otwartych tematycznie konkursów od 2017 roku zgłoszono łącznie 114 propozycji projektów z całego świata. W jednakowym stopniu reprezentowane były takie dziedziny jak: nauki biologiczne, przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, przy czym w ramach tej ostatniej dziedziny nie wyłoniono dotąd żadnej koncepcji. Pięć pierwszych Centrów Dioscuri umiejscowionych zostało gościnnie w Warszawie w różnych instytutach Polskiej Akademii Nauk (PAN) w dziedzinie biologii molekularnej i strukturalnej lub biochemii; matematyki i chemii fizycznej. Trzy nowe Centra działać będą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Dalsze informacje na stronie internetowej: www.mpg.de/dioscuri

Więcej na ten temat poniżej:

Trzy nowe Centra Dioscuri powstaną w Krakowie.
Dwóch przedstawicieli nauk o życiu i jeden matematyk zostało nagrodzonych w czwartym konkursie Dioscuri. Rywalizowali z kandydatami z całego świata.

Sylwetki trzech nowych kierowników Centrów Dioscuri

Dioscuri: Wspieranie doskonałości naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej

Ogólny przegląd Programu Dioscuri

Dioscuri Centre for Chromatin Biology and Epigenomics (since 01.10.2019 located at the Nencki Institute for Experimental Biology, Polish Academy of Sciences)   At the Dioscuri Centre for Chromatin…

Overview of Dioscuri Centres of Scientific Excellence in Poland

Wróć do góry strony