Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Referat kultury i prasy

Artykuł

Referat kultury i prasy stanowi integralną część konsulatu generalnego. Do jego zadań należy ścisła współpraca z niemieckimi instytucjami działającymi na podległym mu terenie, jak Goethe Institut, Dom Norymberski oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD).

Zadania referatu kultury i prasy są różnorodne. Należą do nich:

  • ścisła współpraca z niemieckimi instytucjami działającymi na podległym mu terenie, takimi jak Goethe Institut, Dom Norymberski oraz Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD).
  • wspieranie nauki języka niemieckiego w gimnazjach i liceach a także niemieckich nauczycieli przeprowadzających egzamin językowy „Deutsches Sprachdiplom”
  • wspieranie pracy polskich i niemieckich pośredników kultury przy ich projektach
  • organizacja własnych wydarzeń kulturalnych, w szczególności w otwartej w piwnicach konsulatu w 2011 roku galerii KonsulArt.
  • organizacja wydarzeń promujących działalność konsulatu między innymi dla uczniów i grup studentów, dbanie o pozytywny obraz Niemiec w Polsce.
  • Referat jest także miejscem kontaktowym dla polskich dziennikarzy oraz osób, które szukają informacji o Niemczech.

Wróć do góry strony